پایان نامه

سری 14 پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه مطالعه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان پایان نامه ارشدمدیریت:ارائه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان پایان نامه با موضوع تأثیر دیدگاه مشتریان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

سری 15 پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

دانلود پایان نامه تعیین عوامل محیطی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر عوامل محیطی بهره گیری از فن آوری اطلاعات در بیمه سلامت پایان نامه مطالعه عوامل محیطی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان   تاریخچه و پیشینه عملکرد در مدیریت عملکرد یا مدیریت بر مبنای واقعیات مفهوم جدیدی نیست. پس از جنگ جهانی ادامه مطلب…

By 92, ago