پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان ارزش دوره عمر و ضرورت حفظ مشتری : ارزش دوره عمر مشتری عبارتست از ارزش فعلی جریان منافعی که بانک در صورت از دست ندادن مشتری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشدمدیریت:ارائه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان استراتژی مشتری گرایی: لویت1 در تعریف استراتژی مشتری گرایی اینطور اظهار می دارد که مردم برای حل مسائل و معضلات خود حاضر به خرید راه حلهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان سایت منبع بانکداری اسلامی : مانند دستاوردهای بسیار مهم و در خور انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی را بایستی اجرای کامل بانکداری بدون ربا عنوان نمود ادامه مطلب…

By 92, ago