پایان نامه

سری 17 پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه با موضوع تأثیر تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس پایان نامه مدیریت:اندازه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس دانلود پایان نامه مطالعه تاثیر عوامل آمیخته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:تعیین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران)

عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان سابقه ارزیابی عملکرد شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید اگر بخواهیم سابقه ادامه مطلب…

By 92, ago