پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان – جذب مشتری : جذب مشتریان همواره در تمام دوره ها مورد توجه بازاریابان ، موسسات و بنگاههای اقتصادی بوده و هست . در نظر داشتن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان جذب مشتری تعریف مفهومی : به کلیه اموری که در جهت ایجاد مشتری و ترغیب و تشویق افراد با بهره گیری ادامه مطلب…

By 92, ago