پایان نامه

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در رابطه بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

عنوان کامل پایان نامه :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) آگاهی از نام برند/تداعی معانی تعریف نظری: آکر آگاهی از نام تجاری را ادامه مطلب…

By 92, ago