عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

پیدایش بانکداری الکترونیکی

یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم­های بانکداری الکترونیک می باشد که همگام با سیستم­های جهانی مالی و پولی اقدام و فعالیت­های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می­توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک می باشد.

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان می باشد و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فنآوری جدید در این دو زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده­ها، ابزارها و زیرساخت­های مناسب پیاده سازی آن، و نیزنحوه ارایه خدمات بانکی جدید مطرح کرده می باشد. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می توان نیازهای در حال شکل­گیری و طریقه افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیش بینی نمود. نظر به روش­های سنتی موجود در بانک­های کشور و نارسایی این روش­ها در این ارایه خدمات جدید، تهیه زیر ساخت­های مورد نیاز در بانک­ها از ضروریاتی می باشد که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرارگرفته می باشد و فعالیت­های گسترده­ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات جدید بانکی انجام شده می باشد.

2-3-1- بانکداری الکترونیک

برای شناخت هر پدیده­های لازم می باشد تا آغاز تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل مرتبط با آن ارایه شده که از آن جمله می توان به تعاریف زیر تصریح نمود.

  • بهره گیری مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب­های بانکی خود و سرمایه­گذاری و بانک­ها برای ارایه عملیات سرویس­های بانکی.
  • ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال­های ارتباطی متقابل الکترونیک. بانکداری الکترونیک شامل سیستم­هایی می باشد که مشتریان مؤسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس­های بانکی بهره گیری کنند (کهزادی، 1382)

الف- اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی می باشد. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را ازطریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد