طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

– بیمه مرکزی ایران

در سال 1350 به موجب قانون “تاسیس بیمه مرکزی” سازمان جدیدی به نام بیمه مرکزی ایران به­وجود آمد. ماده 1 قانون فوق به تبیین زیر می باشد:

“به مقصود تنظیم و هدایت امر بیمه در ایران و طرفداری بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، هم­چنین به­مقصود اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه بیمه­ای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به­صورت شرکت سهامی تاسیس گردید.”

همان­گونه که بانک مرکزی بر بانک­های کشور نظارت می­کند، وظیفه اصلی بیمه مرکزی نظارت بر کار مؤسسات بیمه می باشد. قانون فوق از دو قسمت اصلی تشکیل شده می باشد؛ قسمت اول آن ارکان بیمه مرکزی را مشخص می­کند و قسمت دوم آن تحت عنوان “بیمه­گری” به مقررات مربوط به نظارت و اختیارات بیمه مرکزی در این امر مربوط می­گردد.

وظیفه دیگر بیمه مرکزی انجام معاملات بیمه اتکایی اجباری می باشد. اندازه اتکایی اجباری در مورد بیمه­های غیر عمر 25% و در مورد بیمه­های عمر 50% می باشد.

2-2-6- شورای عالی بیمه

یکی از ارکان بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه می باشد که قابل مقایسه با شورای عالی پول و اعتبار می باشد. این شورا وظیفه تدوین مقرارت در مورد نظارت بیمه مرکزی ایران بر شرکت­های بیمه و تدوین تعرفه نرخ­های حق بیمه و شرایط عمومی بیمه­نامه­ها را دارد. مسایل مربوط به واسطه­های بیمه و جزییات مربوط به بیمه اتکایی اجباری توسط شورای عالی تنظیم و تعیین می­گردد. وظایف و صلاحیت­های شورای عالی بیمه به تبیین زیر می باشد:

  1. تصویب نرخ­های حق بیمه مورد اقدام شرکت­های بیمه
  2. تصویب شرایط عمومی بیمه­نامه­ها
  3. تعیین انواع معاملات بیمه­ای مجاز
  4. تعیین مقررات مربوط به واسطه­ها و اندازه کارمزد آن­ها

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد