عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

ریسک در بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی ویژگی­های منحصر به فردی دارد که ممکن می باشد تهدیداتی را که شامل شکل این نوع بانکداری و سطحی از مخاطرات که مرتبط با خدمات سنتی مالی، راهبردهای ویژه، عملیاتی، قانونی، و مخاطرات اعتباری می باشد. را افزایش می دهد.

این ویژگی های منحصر به فرد بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر می باشد:

– تغییر انتظارات مشتریان

– افزایش پدیداری شبکه های اینترنتی در دسترس عموم

– کاهش تعامل رودرو با مشتریان مؤسسات مالی

– لزوم یکپارچه سازی بانکداری الکترونیکی با سیستم های کامپیوتری موسسات

– وابستگی به اشخاص ثالث برای مهارت­های تکنیکی ضروری

– افزایش تهدیدات و قابلیت­های شبکه های در دسترس عمومی.

مدیریت بایستی هریک از فرآیندهای ذکر گردیده با به مقصود تطابق و توسعه دادن شیوه های مدیریت خطرهای موسسه که مورد نیاز در ارتباط با فعالیت های بانکداری مطرح شده می باشد، مورد مطالعه قرار دهد.

مدیریت مؤسسات مالی بایستی سطحی از خدمات بانکداری الکترونیکی را انتخاب کند که برای بخش های مختلف مشتریان مناسب بوده و مبتنی بر نیازهای آنان و با در نظر گرفتن خطرهای ارزیابی شده موسسه باشد. مؤسسات بایستی به این تصمیم از طریق استراتژی های بانکداری که عواملی مثل تقاضای مشتری، رقبا، مهارت ها، کاربرد کالای مصرفی، هزینه های تعمیر و نگهداری و طرفداری های سرمایه ای را در نظر می گیرند، دست یابند. در این بین بعضی از مرسسات برای مواجه نشدن با این خطرها ممکن می باشد خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه ندهند و یا خدمات محدودی را ازطریق سایت­های اطلاع رسانی ارائه دهند که بی تردید این روش موجب عقب ماندن از رقبا و ازدست دادن مشتریان در دنیای کنونی می باشد که به شدت تحت تأثیر فنآوری­های جدید می باشد.

مؤسسات مالی بایستی به صورت دوره ای تصمیمات خود را دوباره ارزیابی کنند تا مطمئن شوند که این تصمیمات برای تمامی استراتژی­های تجارت موسسه در طول زمان مناسب می باشد. مؤسسات ممکن می باشد موفقیت را در شیوه­های مختلفی که شامل رشد سهم بازار، توسعه روابط با مشتریان، کاهش مصرف، یا ایجاد درآمدهای جدید می باشد، تعریف کند. اگر موسسات مالی تشخیص دهند که وب سایت­های تجاری برای آنان مناسب می باشد، تصمیم بعدی آنان بایستی در ارتباط با تعیین محدوده محصولات و خدماتی باشد که مایلند به صورت الکترونیکی در اختیار مشتریان قرار دهند. برای ارائه این خدمات و محصولات به صورت الکترونیکی موسسات مالی می­توانند از بیشتر از یک وب سایت یا از وب سایت­هایی با صفحات جداگانه در داخل آن­ها برای خطوط تجاری متنوع بهره گیری کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد