عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از کشور

نمایندگی ها بعنوان  عوامل ایجاد ارتباطات  شرکت  با مشتریان خارجی تأثیر مهمی اعمال می کنند .نمایندگی برای مشتری خارجی به منزله خود شرکت می باشد و آنها اطلاعات  بسیار ارزشمند  و مورد نیاز از مشتری را به شرکت ارائه می دهند .ضمنا نمایندگی ها مسئول انجام خدمات ویژه به مشتریان و بسیاری از فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی هستند .نداشتن نمایندگی های فعال در بازار خارجی موجب عدم  امکان برقراری ارتباطات مناسب و آگاهی از بازار و مشتریان می باشد .

بیلکی و تزار مجموعه عوامل فوق را به عنوان عمده ترین معضلات بر سر راه صادر کنندگان مطرح نموده اند . Bilkey and tesar, 1971))

در پژوهش دیگری توسط الکساندریس موانع عمده بر سر راه صادرات تحت 4 عنوان  زیر اختصار گردید:

1-وجود رقابت شدید خارجی

2-فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات

3-درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی

4-معضلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی ((Alexondirdes,1971

پیش روی تحقیقات قبلی که اکثرا بر مبنای شناسایی موانع صادرات از طریق تفحص از صادر کنندگان بود، بعضی از محققین  ایراد گرفته اند و متذکر شده اند که بایستی دیدگاه بعضی از شرکتهایی که صادر کننده نیستند نیز  مورد توجه قرار گیرد،  شناسایی موانع صرفا با اتکا  به نظریات  صادرکنندگان بالفعل کافی نیست. اهمیت این موضوع به این دلیل می باشد که دولت برای حل موانع صادرات بایستی سیاست های مختلفی را برای هر دو گروه پیش بگیرد و سیاستهای حمایتی دولت از دو گروه صادرکنندگان و غیر صادرکنندگان متفاوت می باشد. شرکتها و سازمان ها برای ورود به صادرات مراحل ویژه ای را طی می کنندکه دولت بایستی در هر کدام برنامه ریزی خاصی را  مطرح سازد.

یاپارک   در سال2005  با مطالعه شرکتهای غیر صادرکننده موانع صادرات آنها  به تبیین زیر می داند:

1 -کمبود اطلاعات درمورد صادرات

2-تماسهای محدود با بازارهای خارجی

3-مسائل و معضلات فردی ( اعتقاد نداشتن به صادرات) (Yaprak”,2005)

 

چیونگ و چانگ  با انجام تحقیقی در سال 1998 موانع غیر صادرکنندگان را به تبیین زیر می دانند:

1-عدم تامین نیازهای اطلاعاتی شرکتها

2-عدم موفقیت در برقراری تماس های خارجی

3-عدم تنظیم خط مشی های مدیریتی مناسب  Chong,1998) , Cheong and  (

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه