عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

ابزارهای گردآوری داده‌ها

در پژوهش حاضر داده‌های ابتدایی بر اساس داده‌های اولیه موجود و به کمک مصاحبه‌های صورت پذیرفته با  بعضی از فعالین صنعت یخچال بدست آمده، و سپس با کمک پرسشنامه‌هایی که امکان امتیاز دهی از 1 تا 10 را دارا بودند، معیار‌‌های مورد نظر بدست آمد. در نهایت با کمک پرسشنامه سلسله مراتبی معیارهای بدست آمده دو به دو با هم مقایسه گردیده و با کمک نرم افزارانتخاب خبره  به تحلیل داده‌ها پرداخته گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

با در نظر داشتن این که در این پژوهش از روش سلسله مراتبی بهره گیری گردیده به این مقصود برای مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارانتخاب خبره بهره گیری[1] گردیده می باشد که امکان وزن دهی به معیارهای مورد نظر و مقایسه آنها را فراهم کرده می باشد.

 

1-10 جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه فروشندگان یخچال در خیابان جمهوری شهر تهران می‌باشند. علت های این که فروشندگان یخچال به جای مصرف کنندگان نهایی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از:

نظرات فروشندگان در حقیقت میانگینی می باشد از نظرات کلیه مشتریانی که از آنها خرید می‌کنند.

با در نظر داشتن اینکه فروشندگان در واقع ارائه دهنده برندهای مختلف می‌باشند با مقایسه بین آنها به سوالات پرسشنامه پاسخ داده‌اند.

 

1-11 کاربردهای پژوهش

بازاریابی درست، برای موفقیت هر شرکتی حیاتی می باشد. بنگاههای اقتصادی بزرگ همچون الجی، سونی، بوش، سامسونگ، از بازاریابی بهره گیری می کنند. اگر به اطرافمان توجه کنیم برای نمونه در منزل، محل کار، محل تفریح و بازی و هر کجا که هستیم حضور گسترده این برند ها را در داخل کشورمان می‌بینیم. پس حالا دیگر بازاریابی تنها به صورت اتفاقی به چشم آمدن نیست؛ در پشت این تبلیغات، شبکه گسترده ای از افراد و فعالیتهای رقابتی هست که کوشش می‌کنند نظرتان را جلب کرده و به خرید وادارتان کند.

[1] Expert Choice

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر اندازه خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این پژوهش به مطالعه عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در مطالعه ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان می باشد.

1-4-2 هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش مطالعه دو برند الجی و اسنوا با در نظر داشتن این عناصر می‌باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده  با فرمت ورد