عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

 طبقه بندی عوامل تولید

به مقصود درک تأثیر عوامل تولید در مزیت رقابتی بایستی بین انواع عوامل تفاوت قائل گردید. پورتر دو گروه بندی مختلف برای عوامل تولید در نظر گرفته می باشد. Dickson, peter R. 1992))( Porter, Michael E. 2003)

1- عوامل تولید ابتدایی[1] در برابر عوامل تولید پیشرفته[2]

عوامل تولید ابتدایی نظیر منابع منابع طبیعی، آب و هوا، نیروی کار غیر ماهر یا نیمه ماهر و … می باشد. این عوامل ارثی هستند و ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری اجتماعی و خصوصی پیشرفته ای ندارد. پس وجود عوامل تولید ابتدایی منحصر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار بین المللی نمی گردد. عوامل تولید پیشرفته مهمترین عوامل در مزیت رقابتی هستند. این عوامل نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده و زیر ساخت های ارتباطات پیشرفته کمیاب هستند و منجر به مزیت رقابتی پایدار می شوند و جهت ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری مداوم می باشد.

2- عوامل تولید عمومی[3] در برابر عوامل تولید تخصصی[4]

عوامل تولید عمومی نظیر جاده های مناسب، پیش نیاز ایجاد مزیت رقابتی هستند با این تفاصیل برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار نیاز به توسعه عوامل تخصصی نظیر سیستم های آموزشی می باشد.

Dickson, peter R. 1992))

شرایط تقاضا

دومین عامل تعیین کننده مزیت رقابت ملی در یک صنعت شرایط تقاضای داخلی برای محصولات و خدمات آن صنعت می باشد. ماهیت تقاضا در یک کشور برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت بسیار اهمیت دارد، زیرا که نرخ و ماهیت پیشرفت و نوآوری در آن شرکت ها را تعیین می کند. ماهیت تقاضا می تواند روی نرخ پیشرفت در شرکت ها اثر بگذارد. سه ویژگی تقاضا در یک کشور که برای کسب مزیت رقابتی مهم می باشد که عبارتند از: (Porter, Michael E. 2003)

[1] -Basic factors

[2] -Advanced factors

[3] -Generalised factors

[4] -Specialised factors

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد