عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

اهمیت و ضرورت مشتری گرایی :

برای تحقق مشتری مداری بایستی جوانب زیادی را مد نظر قرار داد زیرا که  امروزه تمامی موسسات مالی و اعتباری و بانکها برای کسب مزیت رقابتی با یکدیگر به رقابت می پردازند و بانکهایی موفق هستند که به درخواست مشتریان خود جامه اقدام بپوشانند . زیرا اگر مشتری در یک بانک با مانع روبرو گردد و خواسته اش برآورده نشود قطعا برای رسیدن به مقصود خویش به بانک دیگر مراجعه خواهد نمود که رضایتش را تامین نماید .

همانطور که قبلا اظهار نمودیم حفاظت از داراییها نشانه مدیریت خوب می باشد ، اما داراییها را نباید محدود به زمین ، ساختمان ، تجهیزات و . . . محدود سازیم . مشتریان نیز به عنوان یک دارایی به شمار می آیند زیرا مشتریانی که اقدام به دریافت خدمات می کنند برای بانکها منبع ایجاد سود می باشند . متخصصین بازاریابی توصیه می کنند که وظیفه مدیران بایستی جذب ، نگهداری ، افزایش و بهبود ارتباط با مشتریان باشد . یک مدیر بایستی کوشش کند تا مشتریان بیشتری را جذب و حفظ نماید و مشتریان کمتری را از دست بدهد . مشتریان جدید بانکها ، مشتریان فعلی رقبای ما هستند و جهت بیرون آوردن از دست رقبا و جذب آنان به سوی خود کوشش فراوان و هزینه بالایی لازم می باشد(اسمعیل پور ، 1382 ، ص 25).

هم اکنون هریک از بانکها کوشش و کوشش می کنند که سهم بیشتری در بازار به دست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود در آورند . یکی از عواملی که به بانکها در این امر کمک می کند مفهوم مشتری گرایی در بانک می باشد . در این راستا بسیاری از بانکها تنها به لفاظی اکتفا کرده و کمتر  به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند . کلید و رمز موفقیت و اجرای عملی مفهوم مشتری گرایی در استراتژی بانک نهفته می باشد .این استراتژی بایستی بر حل مسائل و معضلات مشتریان در ارتباط با نیازهای عیان و پنهان آنها در حال و آینده مبتنی باشد(اسمعیل پور ، 1382 ، ص 24).

2-4-4- استراتژی مشتری گرایی:

لویت1 در تعریف استراتژی مشتری گرایی اینطور اظهار می دارد که مردم برای حل مسائل و معضلات خود حاضر به خرید راه حلهای آن می باشند .این عقیده بر این نکته تاکید می کند که بایستی محصولاتی ارائه شوند تا نیازهای مختلف مشتریان مرتفع گردد(اسمعیل پور ، 1382 ، ص 26 ).

1 .T.Levit

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

  • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
  • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
  • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با فرمت ورد