عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

 مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری(TAM[1])توسط فرد دیویس ارائه شده می باشد. دیویس نخستین بار در سال 1986 این مدل را طی انجام تز دکترای خود طراحی کرده سپس در سال 1989 نتایج کاربرد آن را طی دو مقاله عرضه نمود. دیویس با پیشنهاد مدل پذیرش فناوری در صدد این می باشد که بستری برای تشخیص این موضوع فراهم آورد که چرا کاربران فناوری اطلاعات را می­پذیرند یا آن را رد می­کنند؟ مدل دیویس تطبیقی از تئوری اقدام منطقی آجزن و فیشبن (1980)، که به تبیین و پیش­بینی رفتارهای مردم در هر وضعیت می­پردازد، بر کاربرد خاص فناوری اطلاعات می باشد. نکته قابل توجه آن می باشد که این مدل اختصاصاً برای فناوری اطلاعات طراحی شده و منحصراً در همین راستا مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. (موحدی، 1384)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

الف) مبنای تئوریک مدل پذیرش فناوری

مدل پذیرش فناوری بر نظریه اقدام منطقی(TRA) بنا نهاده شده می باشد. این تئوری تبیین می­دهد که چگونه باورها و توجه­ها به کاربرد اشیاء منتهی به رفتار می­گردد. بر مبنای این تئوری، توجه یک فرد نسبت به انجام یک اقدام خاص ترکیبی از باورهای وی درمورد پیامدهای انجام آن اقدام و ارزیابی وی از این پیامدهاست. به بیانی دیگر اگر توجه را A، باور را b و ارزیابی از پیامدها را e بنامیم، داریم:

(2-1)                                                                                                         =A

عامل مهم دیگر در این نظریه، هنجارهای ذهنی[2] (SN) می باشد. هنجار ذهنی نیز ترکیبی از باورهای هنجاری(nb) افراد(یعنی برداشت آنها از انتظارات افراد یا گروه­های مرجع خاص) و اندازه انگیزش آنها برای همراهی با این انتظارات(mc) می باشد(دیویس و اولسون ، 1995). یعنی:

[1] Technology Acceptance Model

[2] Subjective Norms

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد