عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

عقد و ایقاع

به گونه کلی معاملات (غیر از عبادات) به دو دسته تقسیم می­شوند؛ عقد و ایقاع.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1- عقد

عقد عبارت می باشد از این­که یک یا چند نفر پیش روی یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن­ها باشد.

2-3-2- ایقاع

اگر امری باشد که از نظر حقوقی صرفاً در سلطه یک طرف باشد، در این صورت برای تصرف یک طرف به قبول طرف دیگر نیاز نباشد، به آن ایقاع می­گویند. به عنوان مثال فردی که طلب­کار می باشد و بخواهد از طلب خود صرف نظر کند، در این­ صورت سلطه امر مربوط به خود اوست و فرد دیگری در آن دخیل نیست و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد. بر این اساس بیمه، تصرف در سلطه دو طرف می باشد: بیمه­گر و بیمه­گذار و در نتیجه بیمه عقد می باشد. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

لازم به یادآوری می باشد که هر معامله­ای که انجام می­گردد لازم نیست که در یکی از اشکال عمومی معاملات مانند بیع، اجاره، وکالت، ودیعه و … قرار گیرد؛ بلکه در صورتی که اصول صحت عقد و معاملات بر آن حاکم باشد، صحیح می باشد. در این بین لازم به یادآوری می باشد که در باب بیمه اگر عوضین مال در نظر گرفته گردد و یک طرف عوض، مبلغ مجهولی می باشد که بیمه­گر در صورت بروز خسارت یا وقوع حادثه، پرداخت خواهد نمود و طرف دیگر مبلغ معلومی می باشد که بیمه­گزار می­پردازد که در بعضی اقسام بیمه مانند بیمه عمر همین هم مجهول می باشد، از نظر فقهی قابل توجیه نیست؛ زیرا یکی از شروط صحت معامله غرری نبودن می باشد.

فقها در باب بیمه اظهار می­نمایند که در معامله بیمه آن­چه که از طرف بیمه­گر به بیمه­گزار می­رسد پول نیست که مجهول باشد؛ بلکه آن چه که بیمه را امری معقول و مشروع می­کند، نفس تعهد بیمه­گر می باشد. این تعهد بیمه­گر برای بیمه­گزار ارزش دارد و در صورت نبود بیمه­گر، بیمه­گزار همیشه با نوعی اضطراب همراه خواهد بود. بیمه­گزار به دنبال کسی می باشد که پیش روی بروز خسارت، به او اطمینان بدهد. در واقع کار بیمه­گر ایجاد تامین و امنیت خاطر برای بیمه­گزار می باشد و این اقدام ارزش دارد. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-3-3- ایجاب و قبول

ایجاب کننده آن می باشد که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می­گیرد و قبول کننده آن کسی می باشد که فقط ارزش را می­پردازد. مقصود اصلی، مبادله آن چیزی می باشد که نزد ایجاب کننده می باشد. اما بایستی به این نکته نیز توجه نمود که هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها ایجاب و قبول باشد (یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر اصالت نداشته باشد) و به اصطلاح عوض و معوض باشد. ممکن یک معامله صد در صد معاوضه باشد و هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند. به عنوان مثال لزومی ندارد که در معاوضه دو خانه به صورت ایجاب و قبول و یا عوض و معوض باشد. می­تواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی می باشد و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. پس در باب بیمه نیز می­توان گفت که بیمه، معامله­ای می باشد که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض گردد. در نتیجه بیمه معامله مستقلی می باشد. هم­چنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح می باشد[1].

2-3-4- عقد لازم و جایز

عقد لازم آن می باشد که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمی­تواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشت­پذیر می باشد؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

[1] قرآن کریم

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد