شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معضلات موجود در زمینه کیفیت: کالاهای خارجی هر روز متنوع‌تر و با کیفیت بهتری عرضه می شوند در حالی‌ که محصولات ایرانی با گذشت زمان دچار افت کیفیت شده و قابلیت رقابت با اجناس وارداتی را ندارند.

در حال حاضر ثبت سفارش لوازم خانگی ممنوع می باشد، اگر این طریقه ادامه پیدا کند آیا این تضمین را به مصرف‌کننده داده می گردد که تمام نیاز داخل کشور با کیفیت بالا تامین گردد؟ نگرانی‌ای که بین مردم و بعضی مسئولان هست طبیعی می باشد و این پرسش ایجاد می گردد که با این اتفاق چه مشکلاتی در آینده به ‌وجود می‌آید و آیا صنعت لوازم خانگی می‌تواند در قبال این طرفداری پاسخگو باشد یا خیر؟ بایستی به این نکته توجه داشت که نگاه ما به این صنعت، دهه شصتی می باشد، یعنی هنوز فکر می‌کنیم که وضعیت صنعت لوازم خانگی فعلی، مانند زمان جنگ می باشد که امکاناتی نبود و محدودیت داشتیم و با عدم کیفیت، مردم مجبور به مصرف بودند. ما دوره بسیار سختی را پشت‌سر گذاشتیم، اما در حال حاضر این صنعت واکسینه شده و تجربه‌های بسیاری کسب کرده می باشد. درواقع صنعت لوازم خانگی کنونی کشور دارای توانایی‌های بسیاری شده می باشد که در صورت طرفداری، می‌تواند تمام نیازهای داخل را پاسخگو  باشد. اگر ممنوعیت ثبت سفارش‌ها با برنامه‌ریزی مدون و جدی پیش رود، به مصرف‌کننده تضمین کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت مناسب و تنوع کالا می‌دهیم. تاکنون تولید انبوه نداشتیم و سهم عمده بازار در دست خارجی‌ها بوده می باشد و فرصت از صنایع داخلی گرفته شده بود. این نکته هم قابل تامل می باشد که در حال حاضر، محصولات مختلفی داریم که در داخل تولید می گردد و با نام خارجی به فروش می‌رود و این امر نشانگر توانایی صنعت داخلی و نادرست بودن فرهنگ مصرفی مردم می باشد.]11[

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر اندازه خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این پژوهش به مطالعه عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در مطالعه ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان می باشد.

1-4-2 هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش مطالعه دو برند الجی و اسنوا با در نظر داشتن این عناصر می‌باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده  با فرمت ورد