عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم مزیت رقابتی پایدار[1]

بایستی در نظر داشت که مبنای اصلی موفقیت یک شرکت دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ آن می باشد. در واقع، درک اینکه چه منابعی و یا کدام رفتارهای شرکت منجر به مزیت رقابتی می گردد موضوع اصلی در استراتژی بازاریابی می باشد. ( 2004، Kurien)

مزیت رقابتی زمانی پایدار خواهد بود که دیگر شرکت ها قادر نباشند مزیت های این استراتژی را تقلید کنند.(2006 ، Ponte )

یک مزیت رقابتی می تواند نتیجه به کارگیری یک استراتژی ایجاد ارزش باشد که به گونه همزمان توسط رقبای فعلی یا بالقوه مورد بهره گیری قرار نگیرد و یا نتیجه به کارگیری همان استراتژی به شیوه ای بهتر از سایر رقبا باشد. (2006، Rudloff)

اولین مباحث مربوط به مزیت رقابتی توسط آلدرسون در سال 1937 مطرح گردید و جنبه اصلی سازگاری رقابتی را تخصصی کردن عرضه کنندگان برای پاسخگویی به تقاضای خریدار دانست. بعدها، آلدرسون در سال 1965 جزء اولین کسانی بود که بیان نمود شرکت ها بایستی به دنبال ویژگی های منحصر به فردی باشند که بتوانند آنها را در نظر مشتری از دیگر رقبا متمایز سازد. این دیدگاه اظهار می نمود که مزیت متفاوت ممکن می باشد از طریق کاهش دادن قیمت ها، توجه تبلیغاتی ویژه و یا بهبود کالا و نوآوری حاصل گردد. در دهه های بعدی، نویسندگانی نظیر هامل و پراهالاد[2] در سال 1989 و دیکسون[3] در سال 1992 در خصوص نیاز شرکت ها به یادگیری چگونگی خلق مزیت های جدیدی که آنها را یک قدم از رقبا جلوتر نگه دارد بحث کردند. (دیکسون،1992) آلدرسون را می توان جلوتر از زمان خود دانست زیرا که به شرکت ها پیشنهاد نمود که به دنبال راه هایی باشند که آنها را از سایر رقبا متمایز می سازد.(2005، Ponte)

   حدود یک دهه بعد، نویسندگان نظیر هال[4]  در سال 2001 و هندرسون[5]  در سال 1983به این مسئله تصریح کردند که شرکت ها بایستی پیش روی رقبای خود از یک مزیت منحصر به فرد برخوردار باشند تا بتوانند در صحنه فعالیت تجاری باقی بمانند.(هال،2001) این مباحث مبنای اصلی دستیابی به مفهوم رقابتی پایدار را تشکیل داد.

  واژه دقیق مزیت رقابتی پایدار در سال 1985 به وجود آمد وقتی که پورتر انواع اصلی استراتژی های رقابتی را که یک شرکت بایستی به کارگیرد (رهبری هزینه یا فرق) تا به مزیت رقابتی پایدار در درازمدت دست پیدا کند مورد بحث و مطالعه قرار دارد.  اما تعریف قابل درک رسمی از این واژه ارائه نکرد. موسوندا برای اولین بار تعریف صحیحی از این واژه را به این ترتیب مطرح نمود:« زمانی می توان گفت یک شرکت مزیت رقابتی پایدار (SCA) را بدست آورده می باشد که استراتژی خلق ارزشی را به کار گیرد که به گونه همزمان توسط رقبای فعلی یا بالقوه مورد بهره گیری نباشد و وقتی که دیگر شرکت ها قادر به کپی کردن این استراتژی و بهره گیری از مزایای حاصل از آن نباشند» (2001، Musonda)

[1] -Sustainable competitive Advantage(SCA)

[2] -Prahalad and hamel

[3] – Dickson

[4] – hall

[5] – Henderson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد