طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

اهلیت موکل

در ماده ۶۶۲ (ق.م) آمده می باشد: “وکالت بایستی در امری داده گردد که خود موکل بتواند آن را انجام دهد… “. بدین ترتیب، سفیه می­تواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. اما مجنون یا صغیر غیر ممیز، زیرا اهلیت بجای آوردن هیچ اقدام ارادی را ندارد، هیچ­گاه نمی­تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می­گردد لازم است، اما پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه­ای اهلیت لازم برای اقدام حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می­سازد. برای مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می­برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می­گردد. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران می باشد و دارایی او را تغییر می­دهد، از بین می­برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می­دارد”محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می گردد، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن­ها نمی­باشد.

2-4-3- اهلیت وکیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چنان که گفته گردید، موضوع وکالت اقدام حقوقی می باشد و به همین جهت وکیل نیز بایستی برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته می باشد تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این افراد معنی اقدام ارادی را نمی­فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. اما، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال و سفیه، ممکن می باشد گفته گردد که، زیرا مبنای حجر این گروه، طرفداری از آنان می باشد و از بیم زیان­کاری از تصرف در اموال خود محروم شده­اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند. این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده می باشد؛ بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام و حساب موکل انجام می­دهند درمورد او نافذ می باشد. زیرا، اثر این اقدام تنها در اموال موکل ظاهر می­گردد و محجور نمی­تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. در نتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمی­کند، اما در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل می باشد.

در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، اما معروف فقها وکالت سفیه را پذیرفته می باشد. در توجیه این نظر، گفته شده می باشد که سفیه نیز مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش می باشد؛ اما می­تواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند. قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد “وکالت بایستی در امری داده گردد که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم بایستی کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.” پس، زیرا سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد