طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

عقد بیمه

در عقد بیمه ارتباط حقوقی که بین بیمه­گذار و بیمه­گر به وجود می­آید منشا تعهد می باشد. بیمه­گر تعهد می­کند تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه­گر تحقق می­بخشد از بیمه شده رفع زیان نماید. غیر از بیمه عمر، اصولاً بیمه عقدی می باشد لازم؛ عقد لازم آن می باشد که هیچ­یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مشخص. (شهید مرتضی مطهری, 1364). قرارداد بیمه از اجزایی تشکیل شده می باشد که در ادامه به تبیین داده شده می باشد.

2-6-1- بیمه‌گر[1]

شخصی می باشد حقوقی که پیش روی دریافت حق بیمه از بیمه­گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می­گیرد.

2-6-2- بیمه‌­گذار

بیمه­گذار شخصی حقیقی و یا حقوقی می باشد که طرف تعهد بیمه­گر می باشد و با دریافت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معین تحت پوشش بیمه قرار می­دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-3- مورد بیمه

مورد بیمه می­تواند شخص، شیء و یا مسئولیت باشد.

2-6-4- مبلغ بیمه‌شده

مبلغ بیمه شده (در بیمه اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی می باشد که بیمه­گر تعهد می­کند در صورت وقوع حادثه تا آن اندازه به بیمه­گذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد.

2-6-5- حق بیمه

حق بیمه وجهی می باشد که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا پیش روی، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت، زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد. حق بیمه را بهای خطر می­نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.

[1] Insurer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد