عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

بخش اول –موانع صادراتی و مزیت رقابتی

 

 مروری بر نظرات محققان در مورد  موانع صادراتی

 

اگرچه اهمیت حضور در بازارهای بین المللی و فعالیت صادراتی بعنوان موتور محرک اقتصاد کشورها عیان شده می باشد،  اما واقعیت آن می باشد که بسیاری از کشورها علیرغم داشتن پتانسیلهای مناسب نتوانسته اند در حیطه صادرات عملکرد مناسبی داشته باشند . شناسایی موانع صادراتی و ارائه راهکار مناسب برای آنها موضوع مورد پژوهش محققان در این حیطه بوده می باشد .

بیلکی و تزار در این حیطه تحقیقی انجام دادند و با در نظر داشتن  دیدگاه صادرکنندگان مسائل ذیل را عمده ترین موانع صادرات دانسته اند:

1- مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج

تولیدکنندگان، کالا و محصولات خود را برمبنای نیازهای بازار ملی خود تولید و به بازار روانه می کنند و زیرا خود را در محیط بسته بازار داخلی محصور می بینند و از استانداردهای محصول مورد نظر در خارج بی اطلاعند و یا تصور می کنند که مقتضیات بازار خارجی همانند بازار داخلی می باشد، همان محصول را جهت صادرات روانه بازار خارجی می کنند و  به ایجاد تعدیل در محصول صادراتی خود جهت جذب مشتریان خارجی توجهی ندارند. عدم آگاهی از ویژگیهای کیفی مطلوب و لازم محصول در بازار خارجی نهایتا به ارائه محصولی  ناکارا و بی مشتری  خواهد انجامید.

2- دریافت درآمد فروش از مشتریان خارجی :

مبادلات تجاری در سطح داخل کشور به مراتب ساده تر و مطمئن تر از مبادلات بازرگانی خارجی می باشد. بخاطر عواملی از قبیل فاصله جغرافیایی ،تفاوت قوانین حقوقی و تجاری کشورها ،عدم آگاهی کافی شرکتهای صادرکننده از پیشینه و حسن شهرت خریداران ،فرآیندهای پیچیده بانکی و …دریافت درآمد ناشی از فروش کالا به  مشتریان خارجی با مشکلاتی همراه می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد