عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور

ترکیب تقاضای داخلی و همچنین الگوی رشد بازار در تقویت مزیت ملی تأثیر مهمی دارند، اما در کنار اینها مکانیزم هایی که این تقاضای داخلی را بین المللی می کند هم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. آیا وقتی افراد و بازرگانان کشور به خارج مسافرت می کنند، در آنجا متقاضی کالاها و خدمات کشور خود هستند؟

اگر خریداران داخلی یک محصول یا خدمت به کشورهای دیگر سفر کنند و یا از شرکت های چند ملیتی باشند، یک مزیت برای شرکت های داخلی ایجاد می گردد زیرا که خریداران داخلی در عین حال خریداران خارجی هستند.

خریدارانی که از کشوری به کشور دیگر می طریقه، به مشتریان وفادار برای بازارهای خارجی تبدیل می شوند. از سوی دیگر، روابط حرفه ای، علمی و سیاسی بین کشورها در انتقال تقاضای داخلی به بازارهای بین المللی تأثیر  مهمی دارد. Yaprak, A. 2005))

 صنایع وابسته و پشتیبانی کننده

سومین عامل تعیین کننده مزیت ملی در یک صنعت، وجود صنایع وابسته و پشتیبانی می باشد که در سطح بین المللی بتوانند رقابت کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وجود صنایع پشتیبانی کننده ای که در سطح بین المللی قادر به رقابت باشند به شرکت ها فرصت دسترسی سریع، کارا و به هنگام داده هایی که می تواند در فرایند نوآوری و بهبود مورد بهره گیری قرار گیرد را می دهد. امروزه دسترسی سریع و راحت به ماشین آلات و مواد اولیه یک مزیت محسوب نمی گردد.

زیرا که در رقابت جهانی، ماشین آلات و ورودی ها را می توان در بازارهای جهانی پیدا نمود. اما آن چیز که مهم می باشد، امکان ایجاد هماهنگی مناسب بین شرکت با صنایع وابسته و پشتیبان می باشد، چنانچه در قسمت قبل در مورد زنجیره ارزش شرکت ها به این مطلب تصریح گردید که هماهنگی بین بخش های مختلف این زنجیره یک مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می آورد.

روابط نزدیک بین شرکت ها در یک زنجیره ارزش موجب می گردد که صنایع پشتیبان نظیر عرضه کنندگان مواد اولیه، به شرکت ها در شناخت فرصت های جدید تکنولوژیکی، ایده های جدید و نوآوری کمک می کنند. Dickson, peter R. 1992))

وقتی صنایع وابسته رقابتی در یک کشور وجود داشته باشد، مزیت مشابهی به وجود می آورند. وجود صنایع وابسته که در سطح بین المللی موفق هستند، فرصت هایی را برای جریان یافتن اطلاعات و تعامل تکنیکی با شرکت ها فراهم می کند. درست مثل حالت عرضه کنندگان داخلی، وجود صنایع وابسته رقابتی، احتمال شناسایی فرصت های جدید در صنعت را بیشتر می کند. (همان منبع)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد