شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

رضایت و  ارتباط آن با جذب مشتری :

مشتریان سرمایه های اصلی یک بانک ، موسسات مالی و اعتباری ، سازمانها و . . . به شمار می آیند و تأثیر مهم آنها در پیشبرد اهداف بانکی بر کسی پوشیده نیست . بانکها و موسساتی که نائل شدن به اهداف سازمانی برایشان مهم می باشد و هدفشان تحصیل سود و منافع می باشد بایستی بیشترین کوشش خود را بر مشتریان و کسب رضایت آنها متمرکز کنند . چه بسا که آنها می دانند وقتی که نیازها ی مشتریان را به خوبی شناسایی کنند ، با تغییرات محیط همگام پیش طریقه ، نو آوری داشته باشند ، نسبت به سایر بانکها از جایگاه بهتری برخوردار باشند و . . . رضایت مشتریان را تامین می کنند و یک مشتری راضی این مساله را با چند نفر دیگر مطرح می کند. یعنی این کار یک تبلیغ برای سازمان به حساب می آید پس با هزینه کم از راه تامین رضایت مشتریان راه برای جذب مشتریان جدید هموارتر خواهد گردید.

2-5-4- رضایت مشتری در الگوهای جدید مدیریت :

در بسیاری از کسب و کارها مشتریان مشترکی هست. لذا بایستی با تغییر استراتژی مبتنی بر محصول به رویکرد ارتباط با مشتری با تاکید بر راهکارهای جامع به مشتری وکسب و کارهایش دست یابیم و بر ارائه راه حل کامل به مشتریان خود تاکید کنیم . سازمانها و شرکتهایی که مشتریان مشترکی دارند این فرصت را دارند که با ارائه محصولات متنوع و گسترده رضایت و وفاداری مشتریان را افزایش داده و راهکارهای منحصر به فردی برای مشتریان خود عرضه کنند .پس بایستی تمامی عوامل موثر در عملکرد و هدف نهایی سازمان نیز به گونه متعادل مورد ارزیابی قرار گیرند . در این بین تاکید بیشتر بر عوامل و معیارهایی می باشد که در انجام و پیاده سازی استراتژیها تاثیر بیشتری دارند . بدین مقصود در ارزیابی عملکرد سازمان کارت امتیازی متوازن یکی از انواع سیستمهای اندازه گیری متعادل می باشد . در وجه مشتری کارت امتیازی متوازن  چنین سازمانهایی ، ارائه راهکارهای جامع تر به مشتریان را از زمره اهداف خود برمی شمارد(کاپلان ،نورتون ، ترجمه زنده دل ، 1386،ص87).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

  • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
  • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
  • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه