عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

شاخص های عملکرد

شاخص های مسیر حرکت سازمانها را برای رسیدن به اهداف مشخص می کند. نگاه اول در تدوین شاخص ها متوجه چشم انداز1 و مأموریت2 و اهداف کلان، راهبردهای بلند مدت و کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی و به فعالیت های اصلی متمرکز می گردد.هر شاخص عملکرد از یک عدد و یک واحد اندازه گیری تشکیل شده می باشد، عدد اندازه اهمیت (مقدار) و واحد معنای آن عدد را به ما نشان می دهد و همواره به یک هدف متصل اند. شاخص ها می توانند توسط واحدهای یک بعدی مثل ساعت، متر، نانو ثانیه، دلار، تعداد گزارشات و … نشان داده شوند.اکثر شاخص های عملکرد جزء یکی از شش گروه زیر قرار می گیرند:

1- تاثیر: اندازه برآورد شدن نیازها توسط هر فرآیند را نشان می دهد. (آیا ما کار درستی انجام می دهیم؟)

2- کارآیی: اندازه بهره گیری از منابع توسط هر یک از فرآیندها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان می دهد. (آیا ما کارها را درست انجام می دهیم؟)

3- کیفیت: درجه تطابق کالا و یا خدمات با انتظارت و نیازهای مشتری.

4- زمان سنج: اندازه درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه می گیرند. محدودیتی بایستی برای زمان انجام این فعالیت ها تعیین گردد. این محدودیت ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- بهره وری: اندازه ارزش افزوده بر فرآیند بر مبنای تقسیم بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده.

6- امنیت: اندازه سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه گیری می نماید. (رحیمی،1385،41 الی 44)

2-2-9- فرایند ارزیابی عملکرد:

ارزیابی عملکرد، مقایسه طرز انجام کار واقعی کارکنان با معیارها و استانداردهای از پیش تعیین شده می باشد. با در نظر داشتن توجه سیستمی به سازمان ، عوامل محیطی ( داخلی و خارجی) بر فرایند ارزیابی  عملکرد موثر می باشد که مهمترین این عوامل عبارتند از کافی نبودن تجهیزات و تسهیلات کار، خط مشی های محدود کننده کاری ، عدم همکاری و تعاون بین افراد. کلیه عوامل اثر گذار از قبیل شیوه ی سرپرستی ، درجه حرارت، نور و سر و صدا، سرعت ماشین، نوبت کاری و حتی شانس در نمودار 1-2 آمده می باشد.

1- Vision

2- Mision

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 چه ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان با فرمت ورد