شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها به مقصود بقای خود نیاز به بهره گیری از فنون بازاریابی و نیز تحقیقات تخصصی بازاریابی دارند.  مطالعه ها نشان داده می باشد که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی آنها در بهره‌گیری از فنون بازاریابی نشأت می‌گیرد. این شرکت ها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده می‌گرفتند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش می پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می دادند.

بازاریابی در عین حال یک جنگ می باشد منتهی نه جنگ با اسلحه و یا تفنگ بلکه چنانکه آلبرت امری [1]در این ارتباط می‌گوید: بازاریابی یک جنگ متمدنانه می باشد که در اغلب این نبردها، شرکتها و سازمانهایی موفق می شوند که از کلمات، ایده‌ها و نظم فکری مطلوب تری بهره گیری می‌نمایند، به بیانی دیگر دارای مدیریت بازاریابی به روز و منسجمی باشند تا بتوانند در مبارزه با صحنه های رقابت گام بردارند.]1[

در این فصل پس از مقدمه به اظهار مبانی نظری بازاریابی و صنعت یخچال و پیشینه پژوهش پرداخته شده می باشد.

 

2-2 مبانی نظری

در این بخش به اظهار مطالبی در مورد صنعت یخچال در ایران و جهان تصریح داریم همچنین در ادامه به اظهار مفاهیم بازار یابی خواهیم پرداخت.

2-2-1 آشنایی با صنعت یخچال

در این قسمت تاریخچه صنعت یخچال در ایران و جهان را اظهار می‌کنیم همچنین در ادامه وضعیت صنعت یخچال در ایران را از لحاظ تولید، واردات وصادارات مطالعه و معضلات موجود در صنایع یخچال سازی داخل کشور را اظهار می‌کنیم.

2-2-1-1 تاریخچه یخچال در جهان

ذیلا” به تاریخچه شکل گیری یخچال در سطح جهانی تصریح می گردد:

اولین یخچال در سال 1784 در دانشگاه گلاسکو[2] به ثبت رسید. در سال 1805، اولین یخچال که بخار را جایگزین مایع نموده بود، طراحی گردید. در سال 1850 یا 1851 بستنی ساز به ثبت رسید. در سال 1857، یک استرالیایی، دستگاه خنک کن با بخار متراکم را معرفی نمود. در سال 1859، یک فرانسوی سیستم پیچیده تری را ساخت، که برعکس دستگاههای متراکم کننده اولیه، که هوا را بعنوان سردکننده بکار میبرد، از آمونیاک که سریعا منبسط می گردد بهره گیری نمود. یخچال جذبی در سال 1992 توسط یک دانشجوی دانشگاه در سوئد اختراع گردید، که یک موفقیت جهانی بود، و توسط الکترولوکس[3] تجاری سازی گردید.

در آغاز قرن بیستم، حدود نیمی از خانواده ها در آمریکا در یک محفظه یخ، غذای خود را سرد نگاه می‌داشتند، یخ مورد بهره گیری در مخزن خانگی گران بود، زیرا مجبور بودند یخ را از دریاچه های زمستانی برش داده و تا زمان مورد نیاز آن را ذخیره نمایند.

[1]Albert Emery

[2] Glasgow

[3] Electrolux

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر اندازه خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این پژوهش به مطالعه عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در مطالعه ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

1-4-1 هدف کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان می باشد.

1-4-2 هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش مطالعه دو برند الجی و اسنوا با در نظر داشتن این عناصر می‌باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده  با فرمت ورد