عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

عقد (قرارداد) وکالت

بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست می­آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:

  1. اثر عقدوکالت اعطای نیابت می باشد:

بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در بجای آوردن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می­داند و به او اختیار می­دهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. پس، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می­دهد، در حکم واسطه می باشد و آن­چه می­کند برای موکل می باشد. تعهدهایی که پذیرفته می باشد بر موکل تحمیل می­گردد و اگر نفعی در بین باشد، برای او می باشد.

  1. نیابت در امور اعتباری و ارادی می باشد:

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می­آید که موضوع وکالت ممکن می باشد انجام «اقدام حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی می باشد و برای موکل انجام می­گردد، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام اقدام جراحی و نقاشی.

با وجود این بایستی پذیرفت که نیابت در اموری قابل بهره گیری و تصور می باشد که به اراده انجام می­گردد و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پاره­ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می­کند که نمایندگی مربوط به اقدام حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده می باشد که “وکالت بایستی در امری داده گردد که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم بایستی کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل ایجاب چنان که گفته گردید، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن می باشد به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن می باشد ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره­ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره می باشد، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت، انجام اقدام حقوقی می باشد که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت­نامه بایستی سند رسمی باشد؛ زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به گونه معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن می باشد و رسیدن به این هدف­ها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد. قبول زمان انعقاد در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر می باشد و آن را می پذیرد، درمورد زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر می باشد و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند

2-4-1- وکالت با واسطه یا حق توکیل

اعطای نیابت به وکیل با در نظر داشتن شخصیت او انجام می­گردد؛ با وجود این موکل می­تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی­شناسد، می­تواند به معتمدی که در این­باره آگاهی لازم را دارد، وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می­تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی­شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی می باشد خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده­اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می­داند. اما، برای پرهیز از هرگونه سوء بهره گیری و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قراین خاص اعلام می­کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده می باشد که “وکیل در امری نمی­تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد” و ماده ۶۷۳ برای طرفداری از موکل مقرر می دارد که “اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث پیش روی موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می­گردد، مسوول خواهد بود.”

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد