طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

حق بیمه

حق بیمه وجهی می باشد که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا پیش روی، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت، زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد. حق بیمه را بهای خطر می­نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.

2-6-6- خسارت یا غرامت

عبارت می باشد از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد می­گردد و جبران آن در تعهد بیمه­گر می باشد. در بعضی موارد، ممکن می باشد تعهد بیمه­گر بدون حادثه نیز تحقق پیدا کند. مانند پرداخت بیمه در انتهای مدت در صورت حیات بیمه­گذار (در بیمه عمر و پس­انداز) و یا برقراری مستمری بازنشستگی.

2-6-7- مدت بیمه

فاصله زمانی بین آغاز و انتهای تعهد بیمه­گر می باشد که در طول این زمان بیمه­گر متعهد به جبران خسارت می باشد.

2-6-8- فرانشیز

به مبلغی از خسارت گفته می­گردد که به عهده بیمه­گذار بوده و بیمه­گر نسبت به آن تعهدی ندارد.

2-6-9- خطر یا موضوع بیمه شده

خطر به امری گفته می­گردد که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند سیل، آتش­سوزی، سرقت، سقوط هواپیما، فوت بشر و نظایر آن.

مشخصات خطری که قابل بیمه شدن باشد، به تبیین زیر می باشد:

الف) محتمل­الوقوع باشد (صد در صد­الوقوع نبوده و وقوع آن غیر ممکن نباشد)

ب) خارج از اراده بیمه­گذار اتفاق بیافتد (عمدی نباشد)

ج) از نظر حرفه بیمه­گری، خطرات بایستی پراکندگی داشته و متجانس باشند؛ در ضمن بیمه آن­ها به قدر کافی عرضه گردد.

2-6-10- بیمه‌­نامه

سندی می باشد که با در نظر داشتن قوانین و مقررات بیمه و با در نظر داشتن پیشنهاد بیمه­گذار و موافقت بیمه­گر تنظیم شده و از طرف بیمه­گر در اختیار بیمه­گذار قرار می­گیرد. در بیمه­نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی، شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می­گردد.

2-6-11- الحاقی

ورقه­ای می باشد که بعد از صدور بیمه­نامه ممکن می باشد توسط بیمه­گر صادر گردد. چنان­چه بعد از صدور بیمه­نامه، بیمه­گذار درخواست تغییراتی در بیمه­نامه بنماید، این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام می­پذیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد