شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

مقدمه

محدود بودن منابع نفتی کشور و لزوم رفع وابستگی اقتصاد کشور از صنعت نفت و صنایع وابسته امری می باشد که مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته می باشد. در این راستا این پژوهش به مطالعه زمینه های افزایش درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی با در نظر داشتن رفع موانع صادراتی محصول تون ماهی بعنوان یکی از اقلام صادراتی می پردازد.به همین جهت موانع صادرات این محصول از اهداف مشخص این پژوهش می باشد. در این فصل به مرور ادبیات در این زمینه می پردازیم. این فصل شامل دو بخش می باشد. دربخش اول مروری بر مفاهیم موانع صادرات و مزیت رقابتی خواهد گردید و موانع صادراتی ارائه شده توسط محققان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.  همچنین مدلهای مزیت رقابتی پورتر و الماس ملی و مدل استنتون و دیگر مدلها در این بخش مورد بحث قرار می گیرد. در بخش دوم مروری بر محصول تون ماهی،  روش تولید و ارقام و آمارهای مربوط به تولید ، تقاضا ، عرضه و صادرات آن ارائه شده می باشد.

بخش اول –موانع صادراتی و مزیت رقابتی

 

 مروری بر نظرات محققان در مورد  موانع صادراتی

 

اگرچه اهمیت حضور در بازارهای بین المللی و فعالیت صادراتی بعنوان موتور محرک اقتصاد کشورها عیان شده می باشد،  اما واقعیت آن می باشد که بسیاری از کشورها علیرغم داشتن پتانسیلهای مناسب نتوانسته اند در حیطه صادرات عملکرد مناسبی داشته باشند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد