شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

صنایع از نظر ماهیت رقابت، تا حد زیادی متفاوتند و همه صنایع فرصت های برابری برای سودآوری پایدار ارائه نمی کنند. پورتر معتقد می باشد که در هر صنعتی چه در محیط داخلی و چه بین المللی، ماهیت رقابت در 5 نیروی رقابتی گنجانده شده می باشد.

 • تهدید رقبای جدید
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تهدید محصولات و خدمات جایگزین
 • قدرت چانه زنی عرضه کنندگان
 • قدرت چانه زنی خریداران
 • رقابت بین رقبای موجود.
 •    قدرت این 5 نیرو که سودآوری بلندمدت یک صنعت را تعیین می کند، از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت می باشد. زیرا که این 5 نیرو قیمت هایی که شرکت ها می توانند تعیین کنند، هزینه هایی که بایستی متحمل شوند و سرمایه گذاری که برای رقابت در صنعت نیاز دارند را می سازند.  تهدید ورود رقبای جدید، سود بالقوه کلی در یک صنعت را محدود می کند، زیرا رقبای جدید ظرفیت جدیدی را در بازار ایجاد می کنند و در پی سهمی از بازار هستند و موجب کاهش حاشیه سود می شوند.

  خریداران و عرضه کنندگان قدرتمند سود را به نفع خودشان چانه زنی می کنند و موجب کاهش سود می شوند. رقابت شدید رقبا سود را به خاطر نیاز به هزینه های رقابت بیشتر (مثل هزینه های تبلیغات، هزینه های فروش یا R&D) کاهش می دهد.

  وجود کالاهای جایگزین قیمتی که رقبا می توانند برای محصول تعیین کنند را کاهش می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه