شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

اندازه و الگوی رشد بازار داخلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر ترکیب تقاضای داخلی پیچیده و نشاندهنده تقاضای جهانی بین المللی و نه فقط داخلی باشد، اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی می تواند مزیت ملی را در یک صنعت تقویت کند. وجود بازار بزرگ داخلی، فرصت های خوبی را برای دستیابی به تولید انبوه و صرفه جویی های ناشی از آن و یادگیری فراهم می کند.

بازار بزرگ داخلی موجب می گردد که شرکت های داخلی به سرمایه گذاری های بزرگ در تجهیزات تولیدی و بهبود تکنولوژی رو بیاورند، بدون اینکه نگران محدودیت بازار فروش محصولات خود باشند.

از طرفی بازار بزرگ داخلی به معنای تعداد خریداران بیشتر می باشد که خود به معنای رقابت بیشتر و نیاز به نوآوری در بازار می باشد.

رشد سریع در بازار داخلی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر را در شرکت ها ایجاد می کند و اگر تقاضای داخلی پیش بینی کننده  تقاضای بین المللی باشد، شرکت های داخلی با وجود سرمایه گذاری های سنگین و نوآوری می توانند از مزیت رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار باشند.

علاوه براین، بلوغ زود هنگام بازار داخلی که به اشباع آن منجر می گردد شرکت ها را وادار می کند که به بازارهای بین المللی بیندیشند. Dickson, peter R. 1992))

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه