عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

ایجاد فرهنگ مشتری گرایی :

ارتباط آشکاری بین ارزش های مشتری گرایی و موفقیت یک سازمان هست . همچنین ایدئولوژی و اهداف  بلند مدت یک سازمان به مقصود کمک به برتری سازمانی در عرصه رقابت بنا نهاده می گردد . فرهنگ یک سازمان بایستی به گونه ای باشد که سازمان بیش از هر چیزی به نیازهای مشتریان توجه کند و نیز عملکرد خود را بر اساس آن بگذارد . فرهنگ یک سازمان بایستی فرصت خلاقیت و نوآوری را برای کارکنان خود فراهم سازد تا آنها بتوانند در برابر تغییر نیاز های مشتریان از خود واکنش نشان دهند و خود را با نیاز های آنان وفق دهند تا رضایت مشتریان را بیشتر جلب نمایند(ونوس ، صفائیان ، 1381 ، ص 45).

2- توانمند سازی منابع انسانی :

مقصود از توانمند سازی نیروی انسانی این می باشد که کارکنان عملیاتی در طی فرایند ارائه خدمات تا حدی از آزادی اقدام برخوردار شوند . علاوه بر آزادی اقدام چند ویزگی دیگر نیز مهم می باشد که به تبیین ذیل می باشد .

 • تسهیم اطلاعات مرتبط با عملکرد سازمان
 • ارائه پاداش در نتیجه کسب رضایت مشتریان
 • آموزش منابع انسانی
 • مشارکت کارکنان در امور سازمانی

در جایگاه هایی که نیازهای مشتریان بسیار متغیر می باشد ، توانمند سازی کارکنان موجب می گردد که کارکنان طبق خواسته های مشتری خدمات مناسبی ارائه کنند . پس بایستی مدیران به کارکنان خود اطلاعاتی درمورد عملکرد سازمانی و همچنین دانشی که آنان را قادر سازد تا زمینه کاری خود را بهتر درک کنند و عملکرد سازمانی را بهبود بخشند ، ارائه کنند . بنابر این کارمندان خط اول بایستی از اولین کسانی باشند که در سازمان از تغییرات استراتژیک بازاریابی اطلاع می یابند تا بتوانند به نیازهای مختلف مشتریان به صورت اثر بخش تری پاسخ گویند و تامل لازم را به اقدام آورند(ونوس ، صفائیان ، 1381 ، ص 46).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

 • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
 • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
 • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با فرمت ورد