عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

ارزش ویژه برند[1]

مفهوم ارزش ویژه برند که از اوایل دهه 1980 پدیدار گردید، توجه بازاریابان را به خود جلب کرده می باشد (Bravo et al. , 2007). از دید کلر[2]، ارزش ویژه برند باعث تقویت ترجیحات و نیت خرید مشتری می گردد (Pappu et al. , 2005). همچنین، بازاریابان میتوانند با در اختیار داشتن برندهای موفق، مزیت رقابتی کسب کنند (Wang et al. , 2008; Kim et al. , 2006). ارزش ویژه برند یک دارایی نامشهود[3] می باشد که ارزش مالی و روانی برای شرکت داشته و ارزش افزوده ای می باشد که با اضافه شدن به محصولات و خدمات، در نحوه تفکر، احساس و تکریم مشتری به برند، قیمت، سهم بازار و سودی که یک برند نصیب سازمان می کند، خود را نشان دهد (kotler et al. ,. 2007).  از آنجائی که برندها اکنون به عنوان بخشی از داراییهای شرکت شناخته می‎شوند، بایستی بیشترین بهره برداری را از آنها بکنیم (2008 kapferer,).

اکثر پژوهشهای صورت گرفته درحوزه ارزش ویژه برند، روی ایجاد ابزار اندازه گیری مناسب برای این سازه، تاکید کرده اند (Yoo and Donthu, 2001; Pappu et al. , 2005). اما، تاکنون مطالعات محدودی در زمینه فرایند ایجاد ارزش ویژه برند در طول زمان و شناسائی عوامل اصلی تاثیرگذار روی آن، صورت گرفته می باشد (Yasin et al. , 2007; Valette et al, 2009).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم ارزش ویژه برند از منظرهای متفاوتی زیرا تولید کننده، خرده فروش و مشتری مطالعه شده اما تاکنون در بین صاحب نظران اتفاق نظر حاصل نشده می باشد. با وجود اینکه تولید کنندگان و خرده فروشان به کاربردهای استراتژیک برند علاقه مند هستند، سرمایه گذاران دوست دارند که این مفهوم از دید مالی تعریف گردد. از نظرآنها ارزش ویژه برند، ارزش کل دارایی برند می باشد، هنگامی که آن فروخته و یا در ترازنامه قید می‎گردد. طرفداران دیدگاه مالی ارزش ویژه برند را بعنوان جریان نقدی افزایشی حاصل شده از محصولات برند دار نسبت به بدون برند، در نظر می گیرند. بازاریابان برای متمایز کردن ارزش گذاری برند از سایر دارایی‎ها، به این مفهوم از دید مشتری می نگرند. از دید آنها، تنها زمانی به ارزش برند افزوده می گردد که مشتری افزایش در ارزش های مورد پسندش را حس کند. قدرت یک برندبه چیزهائی که مشتریان در طول زمان درمورد برند یاد گرفته، حس کرده، دیده و شنیده اند، تکیه دارد. کلر، ارزش ویژه برندرا چنین تعریف می‎کند : “تاثیر متفاوتی که آگاهی از برند روی پاسخ مشتریان به بازاریابی برند می گذارد. ” جامعترین تعریف ارزش ویژه برند که در بین عموم پذیرفته شده، تعریفی می باشد که آکر [4] ارائه کرده می باشد. از دید او :” ارزش ویژه برند، مجموعه ای از دارایی ها و بدهی هائی می باشد که به برند مرتبط هستند (Atilgan et al. , 2005).

[1] Brand Equity

[2] keller

[3] Intangible Asset

[4] Aaker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

  • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

  • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
  • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد