عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

  منابع مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار در گرو آن می باشد که رقبا قادر به تقلید استراتژی شرکت و در نتیجه بهره مندی از منافع حاصل از آن نباشند. چه منابعی می توانند چنین خصوصیتی داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دی و وینزلی در سال 1988 به دو گروه از منابع که می توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند تصریح کردند:

  • مهارت های برتر[1]: توانایی های ویژه کارمندان که آنها را از پرسنل شرکت های رقبا متمایز می سازد.
  • منابع برتر[2]: منابع ویژه ای که شرکت در اختیار دارد و به وسیله آنها توانمندی های خود را اعمال می ‌کند.( 2004، Kurien)

نویسندگان دیگری روی مهارت ها و منابع خاصی که به ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می کنند، بحث کردند.

برای مثال، موسوندا معتقد بود که شرکت ها برای دستیابی به منابع برتر بایستی منابع منحصر به فرد در اختیار داشته باشند. وی 4 ویژگی برای چنین منابعی برمی شمرد، ارزشمند، کمیاب، غیر قابل تقلید، غیر قابل جانشینی[3]:  (2001 Musonda,)

  • ارزشمند: یک منبع ارزشمند شرکت را قادر می سازد که از فرصت های محیطی بهره گیری کند و تهدیدات موجود در محیط را خنثی نماید.
  • کمیاب: رقبا نباید مانند منابع شرکت را داشته باشند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

غیر قابل تقلید: کپی کردن آن چیز که شرکت در اختیار دارد بایستی برای رقبا غیر ممکن یا دشوار باشد. برای مثال فرهنگ سازمانی یا روابطی که شرکت با سهامداران و دیگر شرکت ها و افراد ذی نفع دارد

[1] – Superior skills

[2] -Superior resources

[3] – Valuable, Rare,imitable,substituability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه