عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

 ترکیب تقاضای داخلی

مهمترین اثر تقاضای داخلی برمزیت رقابتی ناشی از ترکیب و ویژگی نیازهای خریداران داخلی می باشد. ترکیب تقاضا در یک کشور تعیین می کند که شرکت ها چگونه نیازهای خریداران را درک کنند و به آن پاسخ دهند.

مزیت رقابتی وقتی حاصل می گردد که تقاضای داخلی به شرکت های محلی( در مقایسه با رقبای خارجی) تصویر بهتری از نیازهای خریداران ارائه دهد، یعنی خریداران داخلی به شرکت های محلی فشار وارد کنند که سریع تر به نوآوری دست یابند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به این ترتیب شرکت های داخلی زودتر از رقبای خارجی خود نسبت به نیازهای جدید خریداران آگاهی پیدا کرده و به آن پاسخ می دهند و اگر این نیازها انعکاسی از نیازهای جهانی باشد، شرکت به سرعت از رقبای خارجی خود پیشی می گیرد.

در مورد ترکیب تقاضای داخلی دو موضوع مهم هست.(Garelli, Stephane. 2003)

Dickson, peter R. 1992)) (Porter, Michael E. 2003)

اول:وجود خریداران پیچیده و متقاضی[1] اگر خریداران داخلی، پیچیده ترین و پرتوقع ترین خریداران جهان باشند یک پنجره از پیشرفته ترین و جدیدترین نیازهای خریداران به روی شرکت ها باز می کنند.

دوم: نیازهای پیش بینانه خریداران[2] اگر نیازهای خریداران داخلی بتواند نیازهای خریداران در دیگر کشورها را پیش بینی کند، شرکت های داخلی نسبت به رقبای خود از مزیت بزرگی برخوردار می شوند. تقاضای پیش بینانه در واقع یکی از مزایای در اختیار داشتن خریداران داخلی پیچیده می باشد.

( Garelli, Stephane. 2003)

اندازه و الگوی رشد بازار داخلی

اگر ترکیب تقاضای داخلی پیچیده و نشاندهنده تقاضای جهانی بین المللی و نه فقط داخلی باشد، اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی می تواند مزیت ملی را در یک صنعت تقویت کند. وجود بازار بزرگ داخلی، فرصت های خوبی را برای دستیابی به تولید انبوه و صرفه جویی های ناشی از آن و یادگیری فراهم می کند.

بازار بزرگ داخلی موجب می گردد که شرکت های داخلی به سرمایه گذاری های بزرگ در تجهیزات تولیدی و بهبود تکنولوژی رو بیاورند، بدون اینکه نگران محدودیت بازار فروش محصولات خود باشند.

[1] -sophisticated and Demanding buyers

[2] -Anticipatory buyer needs

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد