عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

 

تاریخچه و پیشینه عملکرد در مدیریت

عملکرد یا مدیریت بر مبنای واقعیات مفهوم جدیدی نیست. پس از جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن مدیران «ویزکیدز1» در کمپانی خودروسازی فورد2، شکلی از این مدیریت به وجود آمده که از داده های سازمان به صورت ابتکاری بهره گیری می نمود. با پیوستن یکی از مدیران ویزکیدز، به نام رابرت مک نامارا3، به وزارت دفاع آمریکا، این روش مدیریت در طول جنگ ویتنام در پنتاگون شناخته گردید.

با شروع مدیریت صنعتی توسط ادوارد دمینگ4 در دهه 1950 و کارهای وی با همکاری مدیران ژاپنی تحولی در کیفیت، ابتکار، قدرت کارکنان، بازخور و مدیریت بر مبنای عملکرد پدید آمد. افرادی نظیر پیتر دراکر1، جوران2، کرازبی3 و تام پیترز4، فلسفه دمینگ را گسترش دادند. جهت شناسایی فصل ایجاد تغییرات و کنترل آنها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه خدمات، دمینگ برای این امر تأکید دارد که کلیه فرآیندهای کسب و کار بایستی بخشی از سیستم عملکرد همراه با چرخه بازخور باشد(کریمی،1387،19).فلسفه دمینگ در ایالات متحده آمریکا در دو بخش آغاز گردید: ارتش و شهرداری. در ارتش این فلسفه تحت برنامه مدیریت جامع کیفیت5 (TQM) و در شهرداری در قالب جایزه ملی مالکوم بالدریج6 شکل گرفت.

ارزیابی عملکرد در دولت ایالات متحده در قالب برنامه عملکرد و نتایج دولت7 آغاز گردید. در این برنامه کلیه آژانس های دولتی می بایستی برنامه استراتژیک، اهداف عملکرد و شاخص های عملکرد را در طول زمان ارائه می دادند. بودجه این کار توسط دفتر مدیریت برای آژانس ها فرستاده می گردید. (داریانی، رفیع زاده بقرآباد، رونق، 1386، 7).

 

2-2-4- عملکرد شغلی:

عملکرد یک سازه ترکیبی می باشد که بر طبق آن کارکنان موفق به مجموعه ای از رفتارهای مشخص میشوند.(اسپکتور،2009،200)( مک کنزی، پود ساکف و فتر، 2010) پس عملکرد شغلی یک ملاک چند گانه و گسترده می باشد که در آن مجموع رفتارهایی که به دقت تعریف شده اند برای تعریف عملکرد مورد بهره گیری قرار می گیرد( گاسیکو، 2008).اطلاع دادن به افراد در مورد نحوه عملکردشان با تذکر به کاستی ها و کمبودها کمکی به بهبود کار آنان   می باشد و این اقدام را همه افراد از کودکی تجربه نموده اند زیرا با حضور فرد در مدرسه و با کنترل تکالیف فرد توسط آموزگاران و دریافت کارنامه تحصیلی فرزندان توسط والدین از نتیجه عملکرد فرزندان آگاه شده و با اتخاذ تنبیه و تشویق به موقع زمینه پیشرفت و هدایت فرزندان فراهم می گردد.عملکرد نیروی انسانی یکی از مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی می باشد و جایگاه ارزشمندی در بسیاری از تصمیم گیری های مدیریتی دارد در این قسمت آغاز به تعریفعملکرداز دیدگاه چند نفر از صاحب نظران می پردازیم:

1- whiz kids

2- Ford

3- RobertMacNamara

4- W.Edward Deming

1– Peter Drucker

2– j,m. Juran

3-Peter Crosby

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4– Tom Peters

5– Total Quality Management(TQM)

6– Malkom Baldrige

7– GovernmentPerformanceandResults(GPAR)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 چه ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان با فرمت ورد