عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

معضلات موجود در زمینه تولید: تولید همچون خون تازه در رگهای اقتصاد کشور، موجب حیات و ضامن بقای اقتصاد ملتهاست و دل هر جامعه آگاهی برای رشد و توسعه تولید داخل و جایگزین شدن محصولات داخلی بجای محصولات وارداتی می‌تپد. اما این موضوع یعنی رونق تولید که سالها دغدغه خاطر کشور بوده می باشد، شرایط و زیر ساختهای خود را می‌طلبد و  یک شبه و با جمله سازی و شعارزدگی محقق نمی‌گردد و خصوصا در عرصه لوازم خانگی که تحولات جهانی در آن در چند دهه اخیر شگفت آور بوده می باشد، مسیر برنامه ریزی شده و گام به گامی ‌را می‌طلبد تا دچار آفتها و سیکلهای بی پایانی که بعضی صنایع در گذشته به آن مبتلا شده اند نشود.]10[

مسلماً طرفداری از تولید داخل پیش فرض بسیاری از سیاستگذاری ها بوده و هست اما بایستی مشخص گردد که کدام تولید و با کدام مشخصات شایسته طرفداری و پشتیبانی ویژه می باشد؟ آیا نباید از طرفداری بی شائبه ای که در سالهای گذشته از بعضی صنایع داشته ایم و منجر به تولید انحصاری و گاهاً تولید در کشورهای ارزان قیمت نظیر چین به نام کالای ایرانی گردید عبرت بگیریم؟ آیا فراموش کرده ایم که بعضی تولیدکنندگان داخلی در همین عرصه تولید لوازم خانگی با سوء بهره گیری از دلارهای ارزان، بجای کوشش در مسیر انتقال دانش فنی و عمق بخشی به تولید داخل، هم خط تولید خود را متوقف کردند و هم تولید قطعات کالای خود را با همان نام برند ایرانی به خط تولید کشورهای دیگر سپردند و از سوی دیگر دم از ضرورت اشتغال زایی جوان ایرانی می‌زدند و انگشت اتهام را به واردکنندگان قانونی نشانه می‌رفتند و از ترفندهای واردکنندگان برای توقف تولید لوازم خانگی حکایت ها سرودند؟ و تنها زمانی که با شکایت سایر تولیدکنندگان، از طریق مجلس شورای اسلامی و گمرک پیش روی ایشان قانوناً ایستادگی گردید، ناچارا دست از این کار ناشایسته برداشتند. آیا بایستی این افراد را  در زمره تولیدکنندگان واقعی محسوب کنیم و برای ایشان به بهانه سازوکار طرفداری از تولید ملی امتیازات ویژه اختصاص دهیم؟ مسلماً اگر قصد طرفداری از تولیدات داخلی مانند لوازم خانگی را داریم بایستی معیارهای استاندارد برای آن را  نیز رعایت کنیم. بایستی بدور از فضای غبار آلود و آشفته ناشی از جوزدگی ها، فرافکنی ها و منفعت طلبی ها، تولید واقعی و  مولفه های آن را بشناسیم و مرز «تولید مجازی» و «تولید واقعی» را واکاوی کنیم و تولیدکننده واقعی را از مدعیان تولید که در کمین حمایتهای ویژه و رانتهای خاص نشسته اند بازشناسی کنیم. مسلماً زمانی که مشخص گردد چه کسی تولید کننده می باشد و چه کسی مونتاژکار، رانت ها هم برداشته می گردد.]11[

تجربه جهانی بر این مدعا دلالت دارد که توسعه تولید نتیجه طبیعی، ذاتی و بدیهی موجود بودن عناصر تولید می باشد.و بدون گرد هم آمدن عناصر و مولفه های تولید نمیتوان انتظار رونق تولید داخل، فعال شدن ظرفیتهای تولیدی، خودکفایی و تحقق شعار «از تولید به مصرف جهانی» را داشته باشیم. بسیاری از صاحب نظران در بحث تولید لوازم خانگی، علی رغم اذعان به این موضوع که تولید مدرن ترکیبی از عوامل و عناصر  داخلی و خارجی می باشد، بومی سازی دانش فنی و انتقال تکنولوژی را از وجوه فرق تحقق تولید داخل دانسته اند بطوری که به هر اندازه که یک تولید کننده در انتقال دانش فنی و ورود تکنولوژی تولید به کشور و بکارگیری آن موفق تر باشد، ضریب گام برداشتن وی به سوی تولیدکننده صددرصدی شدن را بایستی افزون تر دانست. بر این اساس پیش فرض اولیه طرفداری از تولید داخل را بایستی بر پایه عمق بخشی به تولید داخل استوار دانست. تولیدکننده ای شایسته طرفداری می باشد که ضمن رعایت کلیه اصول کیفیت و استاندارد، با انتقال تکنولوژی و ارتقاء منابع انسانی خود، عمق بخشی به ساخت داخل را پیاده سازی نموده باشد.]11[

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر اندازه خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این پژوهش به مطالعه عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در مطالعه ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان می باشد.

1-4-2 هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش مطالعه دو برند الجی و اسنوا با در نظر داشتن این عناصر می‌باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده  با فرمت ورد