عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

ویژگیهای برند

در طول بیست سال گذشته ادبیات برند پیوسته به اهمیت ادراک از برند و اجزای آن که شامل تصویر و تداعی برند می باشد، تاکید داشته می باشد. همچنین اظهار شده که ادراک از برند شامل آگاهی از برند و تصویر برند می‎باشد. آگاهی از برند به تنهایی موفقیت برند را تضمین نمی­کند و دلیل کافی برای خرید کالا نمی‎باشد. برندهای موفق بایستی ارزشی بالاتر به مشتریان ارائه دهند و ارائه متمایزی از سایر رقبا داشته باشند. این امر از طریق ایجاد تصویر برند امکان پذیر می گردد. نویسندگان متفاوت عوامل شناختی و ادراکی متفاوتی را که بر خرید برند تاثیر می گذارند شناسایی کرده اند. آکر[1] در سال (1999) در کتاب ارزش برند خود سه متغیر شناختی ادراکی را شناسایی کرده می باشد: آگاهی، تداعی و کیفیت ادراک شده از برند.  این سه عوامل کلیدی تعیین کننده وفاداری به  برند هستند. فلوویک[2] در سال (1996) چرناتونی و مک دونالد[3]  در سال (2003) شش ویژگی برجسته برند را معرفی کردند: ( Esch et al, 2006).

آگاهی از برند: آگاهی برندی به وسیله شناخت برند و به یادآوردن برند درک می گردد. شناخت برند مرتبط می باشد به توانایی مصرف کننده برای تبعیض برند به گونه صحیح و درست در بین برندهای رقبا و به یاد آوردن برند به توانایی مصرف کننده برای بازیابی یا زایش برند به گونه صحیح از حافظه اش تصریح دارد (Martinez et al, 2009). طبق تعریف کلر (2003) آگاهی از برند از طریق سه مزیّت تأثیر مهمی در تصمیم­گیری مشتری اعمال می­کند: مزیتهای یادگیری[4]، مزیتهای توجه و مطالعه[5] و مزیتهای انتخابی [6].

تصویر برند: تصور برند مرتبط با پرستیژ و شهرت یک برند می باشد. سطوح بالایی از آگاهی و تصور برند منجر به ادراک مثبت برند می گردد. شرکت ها اغلب برند خود را برای معرفی محصولات جدید توسعه می‎دهند اما این کار می تواند باعث به خطر انداختن تصور برند گردد و کاری بسیار پر ریسک می باشد. چنانکه تحقیقات نیز نشان داده می باشد که توسعه برند بر تصور برند تأثیر می گذارد  (Kapoor and Hesiop, 2009).

کیفیت ادراک شده: ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک «کیفیت ادارک شده به عنوان محصول/خدمت با در نظر داشتن هدفی که آن محصول/خدمت داشته و نسبت به سایر محصولات/خدمات موجود در بازار» تعریف شده می باشد (Zeithaml, 1998).

 • ارزش ادراک شده: به اعتقاد شو چن[7] (2006)، ارزش درک شده توسط مشتری، رضایت مشتری را تقویت می­کند به ویژه وقتی که ارزش، سازگار با انتظارات مشتریان و بر اساس درک قبلی از مشتری می باشد. رویتر[8] (1999) نیز اظهار می کند: «ارزش می تواند بعنوان شرایط مستعد برای خواسته ها و به معنای دقیق کلمه تعیین کننده توقعات مشتری در نظر گرفته گردد»، رد توقعات و ارزش ها بطور مستقل در شکل گیری رضایت سهیم هستند. اولیور[9] (1999) نیز معتقد می باشد که ارزش ساختار منحصر به فردی از رضایت و کیفیت می باشد، او اعتقاد دارد شاخص های ارزش و رضایت بریکدیگر اثر گذاشته و موجب نتایج قابل قبولی همچون وفاداری مشتری و مصرف در طول زمان می گردد. او خاطر نشان می سازد، هر درک سطحی نسبت به ارزش موجب نادیده گرفتن سایر ابعاد تأثیر گذار بر وفاداری می باشد (بامنی و همکاران، 1390).
 • شخصیت: شخصیت نام تجاری عبارتست از: مجموعه ای از ویژگی های انسانی که به گونه ای با نام تجاری مرتبط می گردد (به آبادی، 1388: 54). هر نام تجاری، شخصیتی دارد. اگر، همان گونه که غالباً اتفاق می افتد، یک نام تجاری را با فردی همانند سازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می سازیم که ضمناً از  محصولات یا خدمات حرف می زند. یک راه آسان شخصیت دادن به یک نام تجاری آن می باشد که برای آن یک سخنگو، یک ستاره یا یک حیوان فراهم کنیم (کاپفر، 1385: 65).

[1] Acker

[2] Flueick

[3] Mcdonald

[4] Learning advantages

[5] Consideration advantages

[6] Choice advantages

[7] Shu-Ching, 2006

[8] Ruyter, 1999

[9] Oliver, 1999

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

 • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2) اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
 • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد