شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

تاریخچه منطق فازی

منطق فازی در سال 1965 توسط پرفسور لطفی‎زاده استاد ایرانی الاصل دانشگاه برکلی کالیفرنیا در مقاله‎ای تحت عنوان «مجموعه های فازی» مطرح گردید. او از کنترل دقیق مهندسی به منطق فازی، که امکان بروز ابهامات و عدم صراحت را فراهم می‎آورد، روی آورد. او بعدها اظهار داشت که محدودیت‎هایی در چنان دقت و صراحت دیده می باشد. او در مقاله 1973 خود این نظریه را «اصل ناسازگاری» نامید. براساس این اصل هنگامی که پیچیدگی یک سیستم از مرز تعیین شده‎ای فراتر می‎رود تعریف صریح، دقیق و با معنای عملکرد آن سیستم دیگر غیر ممکن می‎گردد. اصل ناسازگاری مبدأ منطق فازی می باشد.

تفکر فازی از دیدگاه فلسفی نشأت می‎گیرد که سابقه چند هزار ساله و به قدمت فلسفه تاریخ دارد. همان گونه که فلسفه ادیان الهی با طبیعت و سرشت بشر سازگار می باشد، تفکر فازی با الهام از فلسفه شرقی، جهان را همان گونه که هست معرفی می کند. در فلسفه ارسطویی- که پیش روی فلسفه شرقی قرار دارد- همه چیز به دو دسته سیاه و سفید وآری یا نه تقسیم می‎گردد. مفاهیم منطقی و نتایج حاصله از استدلات منطقی نیز در فلسفه ارسطویی هیچ گونه حالت میانه‎ای ندارند. در این فلسفه نمی‎توان تا اندازه‎ای راستگو و تا اندازه‎ای هم دروغگو بود. همانطور که نمی‎توان همزمان نسبتاً جوان و تا اندازه‎ای هم پیر بود. در فلسفه ارسطویی مرزها کاملاً مشخص و تعریف شده هستند. بر عکس در تفکر فازی مرز مشخصی وجود ندارد و تعلق عناصر مختلف به مفاهیم و موضوعات گوناگون نسبی می باشد. به این ترتیب می­بینیم که این تفکر تا چه اندازه با طبیعت بشر و جهان سازگار می باشد (منهاج، 1386).

 

2-7-2- مفهوم منطق فازی

منطق نحوه استدال بشر و توانمندی‎های وسیع و شگرف او که همواره مورد توجه اندیشمندان بوده می باشد. منطق به مفهومی بسیار کلی، راه درست اندیشیدن می باشد. منطق سیستمی می باشد که ورودی‎هایش تعدادی گزاره می باشد که براساس ارزش گزاره‎ها و صحت و سقم آنها، ارزش گزاره خروجی تعیین می‎گردد.فازیت به زبان ریاضی یعنی چند مقداره «چند ارزشه» می‎باشد. فازیت، در چند مقداره بودن می‎تواند با درجه ناتوانی در تعیین و یا ابهام در وقوع هر چیز متناظر باشد که این مارا به تئوری مجموعه فازی رهنمون می‎کند. تئوری خوشه‎بندی، ایجاد طبقاتی با مرزهای غیر صریح و ملایم و اهمیت مجموعه فازی از این حقیقت سرچشمه می‎گیرد که به گونه تقریبی تمامی طبقه‎بندی‎ها و مفاهیم طبیعی بیشتر فازی می‎باشند (منهاج، 1386).منطق فازی نظریه گسترده‎ای می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش اندازه اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد