طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

عقد لازم و جایز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عقد لازم آن می باشد که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمی­تواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشت­پذیر می باشد؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم می باشد یا جایز؟

عقدهای مستحدث و جدید را بایستی عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح می باشد که اصل در همه عقود لازم می باشد، مگر این­که دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمه­گر یا بیمه­گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم می باشد. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-4- عقد (قرارداد) وکالت

بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست می­آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:

  1. اثر عقدوکالت اعطای نیابت می باشد:

بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در بجای آوردن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می­داند و به او اختیار می­دهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. پس، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می­دهد، در حکم واسطه می باشد و آن­چه می­کند برای موکل می باشد. تعهدهایی که پذیرفته می باشد بر موکل تحمیل می­گردد و اگر نفعی در بین باشد، برای او می باشد.

  1. نیابت در امور اعتباری و ارادی می باشد:

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می­آید که موضوع وکالت ممکن می باشد انجام «اقدام حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی می باشد و برای موکل انجام می­گردد، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام اقدام جراحی و نقاشی.

با وجود این بایستی پذیرفت که نیابت در اموری قابل بهره گیری و تصور می باشد که به اراده انجام می­گردد و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پاره­ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می­کند که نمایندگی مربوط به اقدام حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده می باشد که “وکالت بایستی در امری داده گردد که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم بایستی کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد