عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

رویکردهای مالی سنجش ارزش برند

برای سنجش ارزش برند رویکردهای متفاوتی هست. گرانتزو گیولدینگ[1] (1999) عقیده دارند چهارنگرش یا روش ارزشیابی برند هست:

 • توجه مبتنی بر بهای تمام شدده[2]،
 • توجه مبتنی بر بازار[3]،
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • توجه مبتنی بر درآمد[4]
 • و توجه قاعده محور[5] .

توجه مبتنی بر بهای تمام شده، هزینه های سرمایه ای تخمیص یافته برای ساخت و نگهداری برند را محاسبه می کند.  روش بهای تمام شده تاریخی اظهار می کند که چگونه نرخ های تنزیل می تواند منطبق با مخارج تاریخی به کار رفته در ارزش فعلی، مورد بهره گیری قرار گیرد. در توجه مبتنی بر بازار ارزش برند و مبلغی که برند می تواند بر اساس آن فروخته گردد محاسبه می گردد. منافع آتی برند مورد شناسایی قرار گرفته و در محاسبه ارزش فعلی برند مورد بهره گیری قرار می گیرد. در توجه مبتنی بر درآمد تأکید بر توان بالقوه آتی برند می باشد. این توجه درآمدهای خالص آتی ناشی از برند را تعیین کرده و آن را برای محاسبه ارزش فعلی برند تنزیل می کند. توجه قاعده مند یا فرمولی شامل معیارهای متعددی برای تعیین ارزش مالی برند می باشد. این توجه برای اهداف مدیریت داخلی و گزارشگری مالی به خارج از سازمان مناسب می باشد. در این روش وجود شاخصی برای سنجش سودآوری برند ضروری می باشد. برای مثال” اینتر برند” به عنوان یک شرکت مشاوره ای از این روش برای ارزیابی ارزش برند بهره گیری می کند.

یکی از مشکلاتی که در زمینه ارزش گذاری برند هست آن می باشد که بعضی رویکردها یک عدد و رقم نهایی را به عنوان ارزش برند معرفی می کنند در حالی که بعضی دیگر مانند الگوهای رفتاری/بازاریابی (الگوی آکر، الگوی کلر و غیره) این توانایی را ندارند (عزیزی و همکارا، 1390).

 

 

 

 

 

شاخص کیوی توبین یکی از شاخص های سنجش ارزش می باشد و یکی از معتبرترین شاخص های عملکرد شرکتهاست. الگوی کیوی توبین در سال 1969 توسط جیمز توبین با عنوان نسبت ارزش بازار به هزینه جایگزینی سرمایه توبین ارائه گردید. جیمز توبین نظریه کیوی توبین به عنوان شاخمی برای پیش بینی اینکه آیا وجوه سرمایه گذاری شده افزایش و کاهش خواهند پیدا نمود معرفی نمود. کیوی توبینبه زبان ساده عبارت می باشد از نسبت ارزش بازار یک دارایی، به هزینه جایگزینی آن. نابراین: نسبت  qاز نسبت ارزش بازاری اوراق بهادار شرکت به هزینه جایگزینی داراییهایش به دست می آید.

MV: ارزش بازار شرکت (شامل حقوق صاحبان سخام و بدهی ها)

RC: بهای جایگزینی دارایی های مشهود شرکت

 

البته فرمول فوق، فرمول عمومی سنجش کیو توبین می باشد و در این راستا چند فرمول دیگر ارائه شده اند. نظریه پیشنهادی توبین در بین صاحب نظران اقتمادی و مالی دهه 1990 مقبولیت فراوانی پیدا نمود. امروزه نیز ضریب کیوی توبین در مطالعه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها مورد بهره گیری قرار می گیرد. بدین معنا که سرمایه گذارانی که قصدخرید سهام شرکتی را دارند، قبل از مبادرت به انجام این کار آغاز ضریب q را برای ان شرکت محاسبه می کنند. ضریب q بالاتر نشان دهنده این می باشد که ارزش جایگزینی تأسیسات و ماشین آلات ان شرکت پایین بوده و بالعکس. لذا در شرایط مساوی شرکتهایی که از ضریب بالاتری برخوردارند مناسب تر هستند. سیمون و سولیوان (1993) اظهار می کنند اگر شاخص کیوی توبین از یک بزرگتر باشد یعنی اینکه شرکت از داراییهای ناملموس برخوردار می باشد. در حقیقت می توان گفت:

الف) اگر کیوی توبین بزرگتر از یک باشد آن گاه ارزش برند شرکت مثبت می باشد.

ب) اگر کیوی توبین برابربا یک باشد آن گاه ارزش برند شرکت معادل صفر می باشد.

ج) اگر کیوی توبین از یک کوچکتر باشد آن گاه ارزش برند شرکت منفی می باشد (عزیزی و همکاران، 1390).

[1] Grandz & Gulding

[2] Cost Based Approach

[3] Market Based Approach

[4] Income Based Approach

[5] Formulary Approach

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

 • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
 • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد