عنوان کامل پایان نامه :

  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

تعاریف عملیاتی:

  • کیفیت اطلاعات:

در این پژوهش کیفیت اطلاعات با بهره گیری از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 1 تا 3) سنجیده شده می باشد. مانند شاخص­هایی که برای سنجش کیفیت اطلاعات به­کار گرفته گردید عبارت­اند از: به روز بودن اطلاعات، مرتبط بودن اطلاعات و مفید بودن اطلاعات.

 

  • کیفیت خدمات:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش کیفیت خدمات با بهره گیری از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 4 تا 7) سنجیده شده می باشد. مانند شاخص­هایی که برای سنجش کیفیت اطلاعات به­کار گرفته گردید عبارت­اند از: پشتیبانی در زمان مواجه شدن با معضلات، همکاری کارکنان بانک با کاربران، آموزش کاربران توسط کارکنان بانک، ارائه کاربردهای جدیدی از همراه بانک.

در این پژوهش خودکارآمدی با بهره گیری از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 8 تا 11) سنجیده شده می باشد. مانند شاخص­هایی که برای سنجش کیفیت اطلاعات به­کار گرفته گردید عبارت­اند از: نیاز نداشتن به کمک در کار با همراه بانک، اطمینان در انجام کار با همراه بانک، انجام کار با همراه بانک در صورت آموزش گام به گام و توانایی کار با همراه بانک با یک بار نشان دادن چگونگی کار با همراه بانک.

در این پژوهش سهولت درک شده با بهره گیری از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 12 تا 14) سنجیده شده می باشد. مانند شاخص­هایی که برای سنجش سهولت درک شده به­کار گرفته گردید عبارت­اند از: راحتی بهره گیری، یادگیری آسان و نیاز نداشتن به کوشش زیاد در بهره گیری.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد