عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

منابع فنی و علمی[1]:

منابع علمی و فنی شامل دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی دولتی و تجهیزات تحقیقاتی خصوصی، آژانس های آماری دولتی، پایگاه های داده و مراکز تجاری می باشد. این عوامل برای موفقیت در صنایع پیچیده با تکنولوژی پیشرفته بسیار مهم و ضروری هستند. (Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)

 منابع سرمایه ای[2]:

اندازه منابع در دسترس جهت توسعه فعالیت های شرکت ها در یک کشور می تواند در موفقیت آنها تأثیر مهمی داشته باشد. هزینه و نوع تأمین این سرمایه ها در هر کشور متفاوت می باشد. نرخ بهره های بانکی و قوانین مالیاتی مانند عواملی هستند که می توانند در تأمین سرمایه اثرگذار باشند.

شرکت هایی که هزینه بالایی را می پردازند اغلب قادر نیستند در بازارهایی که رقبای آنها می توانند قیمت های خود را در سطح پایینی نگه دارند به فعالیت ادامه دهند.

(Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)

زیرساخت ها[3]:

انواع کیفیت و هزینه بهره گیری از زیر ساخت های موجود و در دسترس بودن آنها می تواند بررقابت اثر عمیقی داشته باشد. زیر ساخت ها شامل نظام بانکی ، نظام درمانی، سیستم حمل و نقل و سیستم ارتباطات در یک کشور می باشد.

   صنایع پیشرفته تر برای کسب موفقیت بیشتر وابسته به زیر ساخت های پیشرفته هستند.  (Porter,2003)

[1] -knowledge resources

[2] -capital resources

[3] -infrastructures

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه