شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

– مدل انتشار نوآوری[1] و کاربردهای آن

یک مدل معروف و با سابقه در کاربرد در حوزه­های گوناگون، مدل انتشار(اشاعه) نوآوری می باشد که اگر چه ارائه اولیه آن به سال­های دهه 70 میلادی باز می­گردد، به گونه مبسوط در سال 1983 ارائه شده می باشد(کرمی و فنایی، 1379) و در طول سال­ها برای آزمون پذیرش و بکارگیری فناوری­های جدید گوناگون مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. پرسکوت[2] (1995)، حدود 70 مقاله را که بر اساس پژوهش هایی که در آنها مدل انتشار نوآوری راجرز به کار گرفته شده، تدوین شده­اند فهرست کرده­اند (موحدی، 1384).

راجرز[3] در پی آن می باشد که عواملی که باعث تغییر در اندازه پذیرش نوآوری می­شوند را تبیین کند. از نظر وی، «عامل مهم و موثر در اندازه پذیرش هر نوآوری، سازگاری آن با باورهای فرهنگی نظام اجتماعی می باشد(کرمی و فنایی، 1379). بر اساس مطالعات راجرز پنج ویژگی نوآوری در اندازه پذیرش آن اثر می­گذارند:

  • مزیت نسبی به کارگیری فناوری جدید نسبت به فناوری­های پیشین.
  • سازگاری به کارگیری فناوری جدید با تجربیات پیشین کاربر.
  • پیچیدگی فناوری.
  • نظاره پذیری.
  • آزمون پذیری(کرمی و فنایی، 1379)

البته عوامل دیگری نیز بر این پذیرش موثر هستند. داوطلبانه یا اجباری بودن تصمیم پذیرش، جمعی یا شخصی بودن ارتباط، طبیعت نظام اجتماعی و نحوه هدایت تغییر در این امر موثرند(کرمی و فنایی، 1379).

اگرچه مدل انتشار نوآوری مدل عمومی می باشد، در آزمون پذیرش فناوری اطلاعاتی نیز به کار رفته می باشد. مطالعات انجام شده بیشتر به دنبال مطالعه تاثیر ویژگی­های پنجگانه نوآوری در پذیرش و استقرار فناوری اطلاعات بوده­اند. مور و بن باسات[4] (1991) با مطالعه متغیرهای گوناگون، ویزگی «انعکاس بیرونی» را نیز به پنج ویژگی مذکور افزوده­اند. اما نتایج مطالعات انجام شده تاکید بر تاثیر بیشتر دو عامل مزیت نسبی و سازگاری بر پذیرش فناوری اطلاعات داشته­اند. نظریه انتشار نوآوری را بایستی در زمره مدل­هایی دانست که به مطالعه ادراکات و رفتار فردی اعضای یک سازمان یا جامعه می­پردازند (ونکاتش و دیویس[5]، 2000). در واقع، نوآوری­ها به دلیل تصمیمات تجمعی افراد برای پذیرش آن­ها انتشار می­یابند (مور و بن باسات، 1991).

[1] Innovation

2 Prescott

[3] Rajers

[4] Moor & Benbasat

[5] Venkatesh & Davis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد