عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

ضوابط صحت قراردادها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باب این بحث با یک سوال آغاز می­گردد و آن این می باشد که چه معاملاتی در اسلام ممنوع هستند؟

در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع هست. اسلام براى تنظیم معاملات بین بشر‏ها، چهار اصل کلى مطرح کرده که عبارتند از:

  1. ممنوعیت «اکل مال به باطل»
  2. ممنوعیت «ضرر»
  3. ممنوعیت «غرر»
  4. ممنوعیت «ربا»

این­ها ضوابط کلى معاملات هستند.

2-5-1- ممنوعیت «اکل مال به باطل»

مقصود از اکل هر آن­چه بشر به آن تصرف داشته و مصرف می کند، می باشد (دارایی بشر) و مقصود از باطل امور و رفتارهایی می باشد که پایه و اساس ندارند. در فقه، قاعده­ای به نام «اکل مال به باطل» هست که در تجارت بدین مفهوم می باشد که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که پیش روی مالی که به دیگری داده‌اند عوضی درخور آن دریافت ننمایند؛ مگر آن که مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می کند. به این مفهوم که پیش روی مالی که به دیگرى مى‏دهد، یا بایستی پیش روی آن شى‏ء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این موضوع، پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان می باشد و اختصاص به اسلام هم ندارد.

ممکن می باشد اظهار گردد که دو طرف راضی هستند؛ در پاسخ بایستی گفت: رضایت، رکن دوم معامله می باشد. در دین اسلام، اول بایستی خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى که در اسلام از آن­ها نهى شده، ممکن می باشد نوعى رضایت در آن­ها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر دو طرف آن ممکن می باشد راضى باشند؛ ولى زیرا اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله بایستی به حق باشد؛ یعنى چیزى که از جیب کسى خارج مى‏گردد، معادل آن بایستی به جیبش وارد گردد و در مرتبه دوم بایستی رضایت طرفین باشد.

 2-5-2- ممنوعیت «ضرر»

یکی از مصداق های ضرر قمار می باشد. قمار فعالیتی می باشد که بین دو یا چند نفر انجام می گردد و در آن، افراد با رضایت، قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن می باشد خود در آن تأثیر داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می گردد و منشا سود کسی که برنده می باشد، ضرری می باشد که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده می باشد؛ نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد