عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

سابقه ارزیابی عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر بخواهیم سابقه ارزیابی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم بایستی به تاریخ زندگی بشر باز گردیم، به اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را آغاز کردند. در آن دوران ارزیابی تنها بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی انجام می گردید، اما به مرور زمان و در دوره های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف شیوه های مختلفی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مورد بهره گیری قرار گرفت، چنانچه در مکتب مدیریت کلاسیک گرایش نظام های کنترل به سمت زمان سنجی کار و پیش بینی همه شرایط و نتایج دستیابی بود. نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گیری از چوبهایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده می باشد(داریانی، رفیع زاده بقرآباد، رونق،1386،6 ).

2-2-6- تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد1

به مقصود دستیابی به سیستم مدیریت عملکرد موفق، بایستی هم به کیفیت سیستم مدیریت عملکرد و هم به  محرک های رفتاری عملکرد توجه داشت. برای تحقق این دو هدف از تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد بهره گیری می گردد. تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد هم به جنبه های رفتاری مدیریت عملکرد و هم به جنبه های ساختاری آن توجه می کند. جنبه ساختاری در مورد ساختاری بحث می کند که در اجرای مدیریت عملکرد مورد نیاز واقع می گردد. این جنبه شامل عوامل کلیدی موفقیت2، شاخص های عملکرد کلیدی3 و معمولاً کارت امتیازی متوازن4 می گردد. جنبه رفتاری، اعضای سازمان و بهره گیری آنها از سیستم مدیریت عملکرد را در بر می گیرد. جنبه های رفتاری، پیرامون طریقی که در آن اعضای سازمان مدیریت عملکرد را به کار می گیرند، بحث  کند. ابعاد تحلیل مدیریت عملکرد در جدول زیر به صورت اختصار آمده (دی وال[1]– گریتسن، 2006 ، 26).

1- Performance Managementanalysis

2- Critical Success Factors

3- Key Factors indicators

4- Balanced Score Card

[1]– de Waal

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 چه ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان با فرمت ورد