عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

 • شیوه گردآوری داده­ها

به مقصود جمع­آوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از ابزارهای مختلفی بهره گیری گردید که در زیر ارائه گردیده می باشد:

اطلاعات کتابخانه­ای:

 • کتاب­ها و مقالات
 • سایت­های اطلاعاتی شبکه اینترنت

مطالعات میدانی:

 • مطالعه و مطالعه از طریق مصاحبه
 • بهره گیری از پرسشنامه
 • مطالعه اسناد سازمانی و یا شرکت­های مورد مطالعه
  • قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر به سه بخش تقسیم می‎گردد که در ادامه تشریح می‎گردد.

 • قلمرو موضوعی

این پژوهش در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان انجام شده می باشد.

این پژوهش طی سال­های 93 – 1392انجام گرفته می باشد.

 • قلمرو مکانی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو مکانی این پژوهش، شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر می­باشد.

 • روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که می­توانستند در این نظرسنجی مشارکت داشته باشند، تشکیل می­دهند. به مقصود نمونه­گیری از متخصصین برای نظرسنجی از روش نمونه­گیری هدفمند از نوع قضاوتی بهره گیری گردید تا به گونه مستقیم از آن دسته افرادی که می­توانند در ارائه اطلاعات مربوط به پژوهش کمک نمایند، بهره گیری گردد. قابل ذکر می باشد که بهره گیری از فن تحلیل سلسله مراتبی خواهان جمع آوری نظرات کارشناسان و متخصصان با تجربه جهت جمع اوری داده هااست ازین رو نمونه گیری هدفمند و قضاوتی لازمه آن می­باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

 • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
 • سنجش اندازه اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
 • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد