عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محدودیتهای پژوهش :  

  • عدم همکاری بعضی از مشتریان نسبت به پر کردن پرسشنامه
  • طولانی شدن مدت زمان جمع آوری پرسشنامه های کارشناسان به علت مشغله زیاد آنها
  • تشریح و تبیین زیاد به مشتریان جهت تکمیل پرسشنامه کانو

1-8- ساختار پایان نامه :

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد که در زیز به تبیین هر یک از فصل ها می پردازیم :

فصل اول : شامل کلیات پژوهش می باشد که به تشریح موضوع پژوهش ، اهمیت و ضرورت آن ، اهداف پژوهش ، محدودیت های پژوهش و . . . می پردازد .

فصل دوم : شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش ، تحقیقات پیشین و مطالبی مرتبط با موضوع پژوهش می باشد .

فصل سوم : به روش پژوهش ( روش جمع آوری اطلاعات ، نمونه گیری ، روایی ، پایایی ، مدل به کار گرفته شده در پژوهش و . . . ) می پردازد .

فصل چهارم : به تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان بانک با بهره گیری از مدل کانو می پردازد و سپس به کمک روش AHP هر یک از این نیازها اولویت بندی می گردد .

فصل پنجم : اطلاعات به دست آمده جمع بندی و نتیجه گیری می گردد و در پایان پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه می گردد .

1-9- تعریف واژگان :

  • مشتری

به فردی که برای انجام امور بانکی ( چه حضوری و چه غیر حضوری ) با بانک در ارتباط می باشد و بانک جهت رسیدن به منافع خود و کسب سود بیشتر به آنها وابسته و نیازمند می باشد ، مشتری گفته می گردد . در واقع مشتری یک دارایی برای بانک به حساب می آید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

  • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
  • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
  • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با فرمت ورد