عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

–  بانکداری الکترونیک :

گسترش همه جانبه تجارت الکترونیک در دنیا و تمایل افراد و بنگاههای اقتصادی به بهره گیری از این نوع تجارت یکی از بحث های ضروری در جامعه کنونی می باشد . تاثیرات این پیشرفت بر صنعت بانکداری کاملا مشهود می باشد .زمان شروع بانکداری الکترونیک در دنیا به سال 1918 میلادی باز می گردد. اما در ایران در اواخر دهه 1360 بانکهای کشور به سیستم اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند . حرکت به سمت بانکداری الکترونیک از اوایل دهه 1370 آغاز گردید و پس از آن کارتهای اعتباری ، خودپردازها ، سیستمهای گویا و . . . وارد خدمات جدید بانکی شدند . پیدایش ابزارهای جدید در صنعت بانکداری به همراه تقاضای روزافزون مشتریان برای دستیابی به خدمات آسان تربانکی ، این صنعت را دچار تحولی شگرف نموده می باشد .” بانکداری الکترونیک ” عبارتست از : فن آوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری بر شبکه مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبات بانکها گردد . در این سیستم کانالهای مختلف بانکداری با هم تلفیق می شوند ، سیستمهای جزیره ای یکپارچه می شوند ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات با مشتریان بهبود می یابد ، رضایت مشتریان بیشتر می گردد ، در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی می گردد و . . . اما در ایجاد و پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیک بایستی امکان پذیر بودن آن را در ارتباط با محیط فنی ، اقتصادی ، مالی ، نیروی انسانی و . . . مورد توجه قرار داد .

سیستم جاری طلایی ، خدمات دستگاههای عابر بانک ، 1ATM ، POS 2، سفر کارت ، سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) ، سیستم پایا ، شبکه پاس ( پرداخت الکترونیک سپه ) ، موبایل بانک ، خدمات اینترنتی و . . . همگی جزء بانکداری الکترونیک محسوب می شوند .

1 .Automatic Teller Machine

2 .Point Of Sale

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
  • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
  • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با فرمت ورد