عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

 بیمه از نظر اقتصادی

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن می باشد. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه­گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می­گردد و پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. در صورتی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری می باشد. (آیت کریمی, 1380)

به­گونه اختصار کارکردهای بیمه عبارتند از:

حفظ ثروت ملی: نخستین و روشن­ترین اثر اقتصادی فعالیت­های بیمه­ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت می باشد که هر یک جزیی از ثروت ملی را تشکیل می­دهند. صاحبان اموال و تأسیسات پیش روی تحصیل تأمین بیمه­ای ناگزیرند به­گونه مستمر حق بیمه­ای پرداخت کنند و این خود رقم بالایی به هزینه­های آن­ها می­افزاید. اما این اطمینان برای آن می باشد که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه­ای به دارایی و گردش عادی دستگاه­های آنان وارد نخواهد گردید و خسارت­های وارده را بیمه­گران جبران می­کنند.

تضمین سرمایه­گذاری­ها: توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه­گذاری­ها جدید می باشد. سرمایه­گذاری­های جدید در صورت ممکن می باشد که منابع سرمایه در دسترس باشد. هم­چنین وسایلی برای حفظ سرمایه­گذاری پیش روی خطرهای گوناگون که آن­ها را تهدید می­کند وجود داشته باشد. خطرهای مختلفی که سرمایه­گذاری­ها را تهدید می­کند عبارتند از:

  1. خطرهای اقتصادی مانند بحران­های اقتصادی، تورم و تغییرات نرخ برابری ارزها
  2. خطرهای طبیعی و فاجعه­آمیز مانند سیل، طوفان و زلزله
  3. خطرهای انسانی مانند آتش­سوزی و تصادف اتومبیل

ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات: موسسه­های بین­المللی ضمن ایفای نقشی که در توسعه سرمایه­گذاری و تثبیت وضع مالی واحدهای اقتصادی دارند، به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بین­المللی کمک می­کنند. این کمک ممکن می باشد به گونه مستقیم و به­وسیله یک نوع بیمه که به بیمه اعتبار معروف می باشد، صورت گیرد. در این­صورت بیمه­گر مانند یک ضامن پیش روی بستانکار ایفای تأثیر می­کند که متعهد می باشد به جای بدهکاری که از انجام تعهد خود استنکاف کرده، مبلغ بدهی را بپردازد و یا این­که خطر موضوع بیمه از خطرهای غیرتجاری مثل انواع خطرهای طبیعی باشد. بیمه­گر ضمن این­که متعهد به پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بیمه می­گردد، زیرا جایگاه مالی بیمه­گذار را تثبیت می­کند، پس به­گونه غیرمستقیم اعتبار او را پیش روی بستانکاران و افراد طرف معامله­اش تقویت می­نماید.

توسعه سرمایه­گذاری­ها: در تمام انواع بیمه، حق بیمه اصولاً از قبل دریافت می­گردد. پس موسسه­های بیمه قبل از آن­که خسارتی بپردازند، حق بیمه دریافت می­کنند. حق بیمه­های دریافت شده وجوه هنگفتی را تشکیل می­دهد. این وجوه که در اختیار شرکت­های بیمه می باشد و اصطلاحاً “ذخایر فنی” می­گویند، می­تواند از راه­های مختلف به کار گرفته گردد. ذخایر فنی مجموع شرکت­های بیمه در یک کشور می­تواند به حدی باشد که نحوه­ی به کار افتادن آن، اثر قطعی در وضع اقتصادی آن کشور داشته باشد.

تاثیر بر موازنه ارزی: بیمه اتکایی یعنی توزیع جهانی ریسک. سازوکار آن این می باشد که هر شرکت بیمه می­تواند با در نظر داشتن امکانات مالی خود تا حد معینی خطر قبول کند. پس تمام بیمه­گران، ناگزیرند یا از قبول موارد بیمه با ارزش­های زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه­ای اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش)، بیمه­نامه­ای صادر و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آن­هاست به بیمه­گران دیگر واگذار  کنند. این اقدام “بیمه اتکایی” می باشد. طبیعی می باشد که قسمتی از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ واگذار شده بایستی به بیمه­گر اتکایی پرداخت گردد. ممکن می باشد بیمه­گر اتکایی یک شرکت بیمه داخلی باشد؛ اما در مواردی که ارزش مورد بیمه بسیار زیاد می باشد یک یا چند بیمه­گر اتکایی بازار داخلی نمی­توانند تعهد کافی به بیمه­گر صادرکننده بیمه­نامه بدهند و این بیمه­گر ناگزیر به شرکت­های بیمه اتکایی خارجی مراجعه می­کند. پس نیاز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی می باشد و به این ترتیب قسمتی از حق بیمه­ها به صورت ارز از کشور خارج می­شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد