عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

مقدمه

هدف تمام علوم ،شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به مقصود آگاهی از معضلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند.این امرسبب شده که برای مطالعه رشته‌های مختلف علوم انسانی ، از روش علمی بهره گیری گردد.(ایران نژاد پاریزی،1378) مانند ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی می باشد، بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش  پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرائی بستگی دارد و هدف از پژوهش، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد. (بازرگان،1381)

روش پژوهش

پژوهش را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مطالعه مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف نمود و شامل گام‌هایی می باشد که طراحی و پیگیری  می شوند تا پاسخ‌هایی برای مساله مورد علاقه ما بدست آید. (سکاران،1380)

روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. (خاکی،1378)

1-پژوهش کاربردی

هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده، بر طرف گردد.در این  نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه‌ای می باشد که کاربرد مشخصی درمورد فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند.(خاکی،1379)

ویژگی‌های تحقیقات کاربردی:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه