عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

ارتباطات خاص برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباطات خاص برند در ارزیابی مشتریان در خصوص یک برند بسیار موثر می باشد و می تواند تأثیر بسیار قوی بر توجه مشتریان نسبت به توسعه برند و موفقیت آن داشته باشد به ویژه اگر محصول جدید بسیار مرتبط با محصولات اولیه باشد باعث می گردد که توسعه برند با موفقیت بیشتری روبه رو گردد (Joon-Wuk Kwun and Oh 2007, Salinas and Pina 2009. ).

ارتباطات خاص برند نشان دهنده خصوصیات، توجه ها یا مزایایی که مصرف کننده می تواند از یک برند به دست آورد می باشد که آنها معرف تفاوت های آن برند با رقبا می باشد (Dillon et al, 2001).

دو اصل برای ارتباطات خاص در نظر گرفته شده می باشد: ادراک ارزش عاطفی و کیفی توسط مصرف کننده. اعتبار برندهای جهانی می تواند جایگاه محصول را بالا ببرد و باعث افزایش کیفیت محصول در نظر مشتری گردد (Doyle, 2001).  کین (2005) به این نتیجه رسید که مصرف کنندگان در کشورهای در حال توسعه برندهای خارجی را که از برندهای محلی با کیفیت تر می باشند ارجح می دانند.

ارزش گذاری عاطفی یعنی سود به دست آمده از احساسی که در نتیجه بهره گیری از یک کالا به وجودمی آید (مثل لذت و خشنودی). برندهای مختلف کالاهای باعث به وجودآمدن ارزش عاطفی متمایزی می شوند که توسط مصرف کنندگان درک شده می باشد (Holbrook, 1986). در کشورهای در حال توسعه همبستگی بالایی بین تکریم و منزلت فرد و نوع برند تصور می گردد (Kinra, 2006).

 

2-10)  ادراک و برداشت برند عمومی

ادراکات عمومی از برند به ادراک کلی درمورد برند برمی گردد که بر اساس یک تصویر و دیدگاه کلی از برند ایجاد شده می باشد. بر اساس این تعریف دو جنبه آگاهی برندی و تصویر برند ادراک عمومی از برند را منعکس می کنند. آگاهی برند وتصویر برند، یک تأثیر مهمی را در تصمیم گیری مصرف کننده بازی می‎کنند زیرا به عقیده کلر (1993) آگاهی برندی بر روی شکل گیری و نیرومندی نمایندگی های برند در یک منطقه تأثیر می‎گذارد. همچنین افزایش سطح آگاهی برندی و تصویر برند می تواند ارتباطات بازاریابی را به گونه اثربخشی افزایش دهد زیرا مصرف کننده ایی که به گونه مناسب و مطلوبی به یک برند متمایل شده می باشد و دارای زمینه مطلوبی نسبت به آن می باشد ممکن می باشد به تبلیغات به گونه مثبتی پاسخ دهد و پس کمتر نیاز به تبلیغات گسترده و عیان جهت رسیدن به اهداف وجود  دارد (Keller 1993).

آگاهی برندی به وسیله شناخت برند و به یادآوردن برند درک می گردد. شناخت برند مرتبط می باشد به توانایی مصرف کننده برای تبعیض برند به گونه صحیح و درست در بین برندهای رقبا و به یاد آوردن برند به توانایی مصرف کننده برای بازیابی یا زایش برند به گونه صحیح از حافظ هاش تصریح دارد (Martinez et al, 2009).

تصور برند مرتبط با پرستیژ و شهرت یک برند می باشد. سطوح بالایی از آگاهی و تصور برند منجر به ادراک مثبت برند می گردد. شرکت ها اغلب برند خود را برای معرفی محصولات جدید توسعه می دهند اما این کار می تواند باعث به خطر انداختن تصور برند گردد و کاری بسیار پر ریسک می باشد. چنانکه تحقیقات نیز نشان داده می باشد که توسعه برند بر تصور برند تأثیر می گذارد  (Kapoor & Hesiop, 2009).

همچنین در توسعه برند مثبت گرایی برند بر روی ارزیابی مشتری در خصوص برند و در نتیجه توسعه آن تأثیر می گذارد و باعث موفقیت توسعه برند می گردد (مثبت گرایی برند یعنی برند به عنوان برندی که در جستجوی تأمین رضایت و منفعت مشتری می باشد شناخته گردد) به علاوه، شرایط رقابتی در بازار و استراتژی های رقبا در خصوص برندهای خود بر روی مثبت گرایی برند و در نتیجه موفقیت توسعه برند تأثیر می گذارد (Motameni and Shahrokhi, 1998)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

  • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

  • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
  • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد