طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

فرضیات پژوهش

 1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
 2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.
 3. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

1-5- روش انجام پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف یک پژوهش کاربردی می باشد. زیرا پس از انجام آن برای سیاست­گذاران و مسوولین اجرایی مشخص می­گردد که چه تدابیری را بیاندیشند تا بتوانند بیش­تر و بهتر از مزایای این نهاد به مقصود جلب مشارکت مردم در سرمایه­گذاری و به تبع آن بهره­برداری از این منابع جهت تأمین مالی نیازهای خود بهره ببرند. با در نظر داشتن ماهیت اطلاعات مورد نیاز برای این نوع فعالیت­های پژوهشی، بهره گیری از پرسش­نامه و مصاحبه ساختاریافته به مقصود جمع­آوری اطلاعات و از تکنیک دلفی برای جمع­آوری داده­ها و از تکنیک تم به مقصود تجزیه و تحلیل آن­ها بهره گیری خواهد گردید. لازم به یادآوری می باشد این پژوهش از منظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. پس انجام این کار پژوهشی شامل مراحل زیر می باشد تا قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن را داشته باشد.

 1. انجام مطالعات کتاب­خانه­ای
 2. انتخاب یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها. اعضا این هیات‌ها معمولاً متخصصان و خبرگان حوزه پژوهش هستند.
 3. تنظیم پرسش­نامه مقدماتی
 4. مطالعه پرسش نامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)
 5. ارسال اولین پرسش نامه به اعضا هیات­ها
 6. تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور اول
 7. آماده کردن پرسش نامه دور دوم (با بازنگری‌های مورد نیاز)
 8. ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضا هیات ها
 9. تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تاحصول پایداری در پاسخ‌های در یافتی ادامه می‌یابد)
 10. تحلیل نتایج

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد